Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w PZP a rażąco niska cena

Bartosz Majda23 kwietnia 2021Komentarze (0)

Jeżeli w miarę na bieżąco bierzesz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, to mogłeś byłeś już wezwany do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Jak je skonstruować pisałem w artykule Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Nawet jeśli Ciebie takie wezwanie nie dotknęło, to spotkałeś się z wezwaniem Twojej konkurencji do złożenia takich wyjaśnień. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mogłeś się z nimi zapoznać, gdyż wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Czy aby na pewno słusznie?

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa

Do mniej więcej końca 2018 r. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych było proste. W zasadzie było możliwe w każdym przypadku.

Wystarczające było, abyś napisał ogólną formułę o tym, że informacje, które przekazujesz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i że ich nie ujawniasz. Zarówno zamawiający jak i KIO w zasadzie uznawały, że jest to działanie prawidłowe. Było to wynikiem dość ogólnych przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa ujętych w ustawie zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszystko zaczęło się zmieniać wraz ze zmianą art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która miała miejsce we wrześniu 2018 r.

Obecnie nadal jest tak, że wielu zamawiających nie ujawni Twoich wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wystarczy im jeśli tylko napiszesz, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak znacznie trudniej będzie utrzymać takie wyjaśnienia w KIO lub przed sądem.

Czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Tak jest to pytanie, ile masła jest w maśle? Jednak na pewno spotkałeś się lub spotkasz się z próbą o utajnienie przez konkurencję lub zamawiającego wszystkiego, co tylko składne jest w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Rozumiem niechęć zamawiających od odtajniania wyjaśnień (branie na siebie odpowiedzialności w tym zakresie byłoby niepotrzebnym heroizmem z ich strony). Nie rozumiem jednak niechęci w ujawnianiu sposobu w jaki zastrzeżenie tajemnicy jest uzasadniane.

Na szczęście Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) jest dość kategoryczna w tej kwestii i musisz liczyć się z tym, że tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy.

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa powinieneś sporządzić w taki sposób, by nie zawierać w nim informacji stanowiących tajemnicę. W przeciwnym przypadku musisz się liczyć z tym, że dojdzie do odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa (tego elementu) przez zamawiającego.

Oznacza to, że nawet jeśli zastrzeżesz jako tajemnicę samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy, to zamawiający może to uznać za skuteczne . Jeśli jednak sprawa trafi do KIO, to warto rozważyć, czy jest to element, o który warto się spierać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że KIO nakaże odtajnienie tego elementu.

Jak zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych?

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest sprawą bardzo indywidualną. Dlatego też nie znajdziesz w tym miejscu jakiejś złotej rady. Wskażę Ci natomiast trzy główne elementy, o których powinieneś pamiętać, kiedy będziesz rozważał czy dane, które chcesz zastrzec, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa czy nie.

 1. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z tego powodu zastrzeżenie danych nie może być rozumiane rozszerzająco. Dlatego też nie możesz się ograniczyć do ogólnego stwierdzenia o istnieniu takiej tajemnicy, w tym sformułowanego jedynie na podstawie Twojej własnej, subiektywnej oceny.
 2. Zamawiający ocenia czy coś jest tajemnicą przedsiębiorcy w sposób obiektywny, czyli w oderwaniu od Twojej woli. Inaczej poufne pozostałoby wszystko to, co arbitralnie uznałbyś za zastrzeżone.
 3. Jeśli chcesz zastrzec coś jako tajemnicę przedsiębiorstwa to pamiętaj, że musisz wykazać, że dane które chcesz zastrzec stanowią tajemnicę. Oznacza to, że wystarczą tylko Twoje oświadczenia czy deklaracje. Musisz przedstawić przekonującą argumentację, którą najlepiej, abyś poparł dowodami.

Jak nie zastrzegać tajemnicy przedsiębiorstwa?

Na zakończenie przedstawię Ci przykład zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, które są błędne. Nie zawierają bowiem żadnego z elementów wskazanych powyżej.

Informacje w nich zawarte nie są znane osobom trzecim zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji oraz nie są łatwe dostępne dla takich osób.

Spółka podjęła działania w celu utrzymania informacji zawartych w wyjaśnieniach w poufności –spółka nie upublicznia i nie przekazuje rzeczonych informacji podmiotom trzecim.

Jak widzisz w przykładzie wykonawca, który je złożył nie starał się nawet uzasadnić swojego działania. Posłużył się tylko i wyłącznie ogólnikowymi stwierdzeniami. Nie spróbował natomiast opisać swojej indywidualnej sytuacji oraz znaczenia dla działalności swojej firmy informacji, które zastrzega.

Bartosz Majda
adwokat

Photo by Tiomothy Swope on Unsplash

***

Odpowiedź na odwołanie do KIO – jak jej nie pisać

Dosyć często składam odwołania do KIO dotyczące rażąco niskiej ceny.

O tych elementach mojej praktyki pisałem już m. in. w artykule Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w PZP a rażąco niska cena oraz Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Tym razem podzielę się z Tobą pewną odpowiedzią na odwołanie do KIO [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w PZP a rażąco niska cena”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: