Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Pozwij Zamawiajacego

Jeżeli zawierasz umowy o zamówienie publiczne to zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się, dlaczego tylko Ty jesteś zobowiązany do zapłaty kary umownej, a zamawiający nie. Niestety jest to wynikiem faktycznej nierówności stron w tych relacjach. Jest tak pomimo tego, że teoretycznie występujesz wraz z zamawiającym jako równorzędna strona. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji, w której zamawiający jednak zobowiązuje […]

Co mogłoby się wydarzyć, aby udzielanie zamówień publicznych było bardziej przejrzyste i uczciwe? Często zadawałem sobie to pytanie, kiedy Klienci pytali mnie co nam da złożenie odwołania do KIO lub skargi na rozstrzygnięcie wydane przez KIO. Może Ty też zastanawiałeś się co zrobić, gdy widziałeś, że zamawiający w postępowaniu dość mocno mija się z przepisami, […]

Wnoszenie, zatrzymywanie i zwrot wadium są często problematyczne w praktyce. W najbliższym czasie omówię te kwestie, zwłaszcza, że w nowej ustawie PZP są uregulowane nieco odmiennie niż dotychczas. Jako pierwsza zostanie przeze mnie omówiony zwrot wadium. Termin na dokonanie zwrotu wadium przez zamawiającego Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani […]

Kary umowne w umowach o roboty budowlane Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych to zapewne wiesz, że jednymi z dłuższych postanowień w każdej umowie, są te z karami umownymi. Jeśli korzystasz z pomocy podwykonawców to wiesz, że jedną, a często jedyną rzeczą jaką możesz zrobić, aby poprawili oni wykonane prace lub […]