Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Odwołanie do KIO a termin związania ofertą

Bartosz Majda23 lutego 20213 komentarze

W moim ostatnim wpisie (link) wskazałem Ci jak ważne jest obecnie aktywne podejmowanie działań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowa PZP przyniosła wiele zmian w stosunku do poprzedniej ustawy.

Jedną z nich, na którą mogłeś nie zwrócić uwagi, jest wpływ wniesienia odwołania do KIO na termin związania ofertą.

Odwołanie do KIO a termin związania ofertą

Jaki wpływ na ofertę miało wniesienie odwołanie do KIO przed 2021?

Jak zapewne pamiętasz do tej pory było tak, że od chwili wniesienia odwołania do KIO, do czasu wydania orzeczenia przez KIO, bieg terminu związania ofertą ulegał zawieszeniu.

Oznaczało to, że Twoja oferta była ważna dłużej o czas trwania postępowania odwoławczego.

Z jednej strony było to korzystne, gdyż nikt nie zaprzątał sobie głowy tym czy oferta jest nadal wiążąca czy nie. Z drugiej strony prowadziło to to nerwowych sytuacji związanych z wadium wniesionym w innej formie niż pieniężna. Musiałeś bowiem sam pilnować, aby w odpowiednim terminie dostarczyć wadium na nowy, dłuższy okres związania ofertą.

Jeżeli tego nie zrobiłeś to zamawiający mógł odrzucić Twoją ofertę z powodu braku zabezpieczenia jej wadium. Było to szczególnie bolesne, jeśli składałeś odwołanie do KIO i kwestionowałeś wybór oferty najkorzystniejszej.

>>> Przedstawienie precyzyjnych wyliczeń i dowodów czyli najlepszy sposób na Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Jedyny wyjątek dotyczący braku konieczności pilnowania ważności wadium przewidziany był dla wykonawców, których oferta była wybrana jako najkorzystniejsza. Tych wykonawców bowiem zamawiający miał obowiązek wezwać do przedłużenia ważności wadium.

Co stanie się z ofertą, gdy zostanie wniesione odwołanie do KIO?

Obecnie wniesienie odwołania do KIO, niezależnie czy przez Ciebie czy przez Twoich konkurentów, nie ma wpływu na Twoją ofertę, a dokładnie na termin związania ofertą.

Taka zmiana jest wynikiem następujących okoliczności:

 • w nowej PZP nie ma żadnego przepisu, który wprowadzałby możliwość zawieszenia, wydłużenia czy jakiegokolwiek innego sposobu ingerowania w termin związania ofertą, który wiązałby się z wniesieniem odwołania do KIO;
 • w nowej PZP przewidziano nowy sposób określenia terminu związania ofertą oraz skutków upływu terminu związania ofertą, o czym szerzej poniżej.

Upływ terminu związania ofertą – co wtedy?

W nowej PZP kwestia terminu związania ofertą została uregulowana w nowy sposób, który moim zdaniem jest korzystny dla wykonawców. Poza wskazaniem liczby dni związania ofertą (jak dotychczas) zamawiający muszą określić w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty.

Dzięki temu nie będziesz już musiał nerwowo liczyć i sprawdzać czy termin ważności wadium pokrywa się z terminem związania ofertą. Było to mocno uciążliwe zwłaszcza w przypadku dokonywania przez zamawiających zmian terminów składania ofert.

Tak jak dotychczas zamawiający może zwrócić się do Ciebie z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą.

Nowością jest procedura jaka ma być przeprowadzona w sytuacji, w której pomimo upływu terminu związania ofertą zamawiający nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (czyli już nie będziesz związany ofertą).

>>> Przeczytaj także: Jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych?

W takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek wezwać Cię do wyrażenia zgody na wybór Twojej oferty, jeżeli Twoja oferta otrzymała najwyższą ocenę.

W takim przypadku to Ty decydujesz – jeśli chcesz to wyrażasz zgodę. Jeśli nie to jej nie wyrażasz i to bez żadnych konsekwencji tj. zamawiający odrzuci Twoją ofertę , ale nie stracisz wadium.

Co ciekawe – jeśli Ty nie wyrazisz zgody to zamawiający będzie pytał kolejnych wykonawców.

Ocena nowego rozwiązania

Moim zdaniem wprowadzone rozwiązania są korzystne i pozwolą na uniknięcie patologicznych sytuacji, w których zamawiający celowo przedłużali procedurę wyboru ofert.

Podstawą takich działań zamawiających było dążenie do wyeliminowania wykonawców, którzy  nie przedłużali terminu związania ofertą lub nie przedstawili nowego wadium. Tym samym doprowadzano do sytuacji, w której do wyboru pozostawał jeden wykonawca – ten „właściwy”.

Zamawiającymi kierowała czasem chęć unieważnienia postępowania, właśnie na podstawie tego, że termin związania ofertą wśród złożonych ofert już upłynął.

Dzięki nowemu rozwiązaniu opisane powyżej sytuacje powinny odejść w niepamięć. Zapobiegnie temu obowiązkowe wzywanie do wyrażenia zgody na wybór oferty w przypadku upływu terminu związania ofertą. Tym samym będziesz miał większe szanse na wybór Twojej oferty jako najkorzystniejszej.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie Towfiqu barbhuiya pochodzi z Unsplash

***

Czy zamawiający stoi ponad prawem? – zapowiedź

Nie pisałem przez dłuższy czas, gdyż niemalże zamieszkałem w KIO i sądach. Takie są skutki kumulacji Covida i nowelizacji PZP, która spowodowała nawarstwienie się postępowań.

Dzisiaj zwracam się do Ciebie z prośbą o odpowiedź na krótkie pytanie. Będzie mi pomocna przy przygotowywanym przeze mnie artykule.

Pytanie brzmi: [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Kasia 24 czerwca, 2021 o 09:55

  W odniesieniu do Pana wpisu: „Nowością jest procedura jaka ma być przeprowadzona w sytuacji, w której pomimo upływu terminu związania ofertą zamawiający nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (czyli już nie będziesz związany ofertą).” – a co jeżeli zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta a wpłynie odwołanie do KIO to czy Wykonawca będący np. na drugim miejscu ma samodzielnie przedłużać termin związania z ofertą? Czy jeżeli termin związania nie zostanie przedłużony to czy Wykonawca nadal „będzie w grze” jeżeli wyrok KIO będzie dla niego korzystny?
  Kasia.

  Odpowiedz

  Bartosz Majda 24 czerwca, 2021 o 12:06

  Pani Kasiu, taki wykonawca z drugiego miejsca może, ale nie musi samodzielnie przedłużać terminu związania ofertą.

  Jeśli chce samodzielnie przedłużyć to musi pamiętać o nowym/przedłużonym wadium.

  Jeśli nie chce to i termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty to zamawiający ma obowiązek wezwania takiego wykonawcy do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  Jeśli z kolei zostanie na jakimkolwiek etapie wezwany przez zamawiającego do złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą to musi takie oświadczenie + wadium złożyć.

  Odpowiedz

  Kasia 24 czerwca, 2021 o 12:30

  Bardzo dziękuje za udzieloną odpowiedź.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: