Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Bartosz Majda23 października 2023Komentarze (0)

Prawidłowe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może zawarzyć na tym, czy złożona przez Ciebie oferta utrzyma się w przetargu (tj. nie zostanie odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny). Tym samym będzie to miało wpływ na to czy Twoja zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Jak sporządzić wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Sposobów wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest kilka. Wynika to z stanowiska KIO, które nie jest jednolite, a ponadto mocno ewoluowało w czasie.

Wskazuję, że najpopularniejsze są następujące:

 • Przedstawienie precyzyjnych wyliczeń i dowodów
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania zamawiającego
 • Przedstawienie ofert podwykonawców

W dalszej części wskażę Ci kiedy możesz je stosować oraz jakie mają plusy i minusy.

          >>> Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny po terminie

Przedstawienie precyzyjnych wyliczeń i dowodów

Pierwszym sposobem jest precyzyjne przedstawienie sposobu kalkulacji swojej oferty oraz załączenie dokumentów potwierdzających wyliczenia.

W takim przypadku powinieneś przedstawić zamawiającemu wszystkie brane przez Ciebie elementy kosztotwórcze. Wskaż też ich wartości oraz opisz jaki miały wpływ na ukształtowanie oferty.

W mojej ocenie jest to sposób najlepszy pomimo tego, że jest najbardziej czasochłonny. Ryzyko jakie ze sobą niesie to ewentualne próby wyłapania błędów przez konkurentów lub zamawiającego, które mogą prowadzić do podważania złożonych wyjaśnień.

W celu uniknięcia zarzutów ze strony konkurencji warto zastrzec wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak to zrobić napiszę innym razem.

          >>> Rażąco niska cena a wadium

Udzielenie odpowiedzi na pytania zamawiającego

Drugim sposobem jest skoncentrowanie się wyłączenie na pytaniach zadanych przez zamawiającego.

Często zdarza się, że w wezwaniach do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny zamawiający ograniczają się wyłączenie do wskazania przesłanek ustawowych. Jednocześnie nie wskazują w żaden sposób, co budzi ich wątpliwości.

W opisanych powyżej przypadkach KIO stała się bardzo liberalna i uznaje, że skoro zamawiający pyta ogólnie, to wystarczy, że Twoja odpowiedź też może być ogólna.

W mojej ocenie oparcie wyjaśnień tylko na ogólnych stwierdzeniach, mieszczących się jednocześnie w pytaniach zamawiającego, niesie ze sobą duże ryzyko, że KIO uzna je za zbyt ogólne. Tutaj linia pomiędzy zbyt ogólnikowym, a prawidłowym wyjaśnieniem jest bowiem bardzo cienka.

W związku z tym powinieneś dokładnie rozważyć czy korzystać z tego rozwiązania, zwłaszcza jeśli możesz złożyć konkretne wyjaśnienia.

Przedstawienie ofert podwykonawców

Trzecim sposobem jest przedstawianie ofert podwykonawców, którzy niemalże w całości pokrywają się z ofertami wykonawców.

Rozwiązanie to jest oczywiście prawidłowe, jeżeli faktycznie przy sporządzaniu oferty dokonałeś badania rynku i zebrałeś oferty podwykonawców, z których być może skorzystasz w toku realizacji umowy.

Jestem jednak zdecydowanym przeciwnikiem „dorabiania” oferty podwykonawców już po fakcie, wyłącznie w celu wykazania, że oferta została sporządzona prawidłowo. Po pierwsze, rodzi to ryzyko wykrycia nieprawidłowości. W konsekwencji możesz być wykluczony z przetargu z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd poprzez oświadczenie nieprawdy. Po drugie, preparowanie dokumentów w celu uzyskania przetargu jest przestępstwem.

          >>> Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w PZP a rażąco niska cena

Który sposób wyjaśniania rażąco niskiej ceny wybrać?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu wyjaśnień. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujesz oraz rodzaju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wyjaśnienia mają dotyczyć.

Inaczej bowiem sporządzać będziesz wyjaśnienia w branży budowlanej, a inaczej w przypadku usług sprzątania. Co więcej – nawet w branży budowlanej inaczej możesz wyjaśniać możesz rażąco niską cenę, gdy zaoferowałeś wynagrodzenie ryczałtowe, a inaczej gdy kosztorysowe.

Wszystko zależy od Twojej indywidulanej sytuacji.

Gdybyś potrzebował konsultacji lub wsparcia napisz.

Pytania i odpowiedzi

Na zakończenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z zagadnieniem rażąco niskiej ceny.

Co oznacza rażąco niską cena?

Cena rażąco niska jest to cena, za którą nie ma możliwości zrealizowania umowy co jest oceniane przez pryzmat warunków rynkowych.

Badanie rażąco niskiej ceny ma na celu uchronienie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą, który w trakcie realizacji umowy może chcieć z niej zrezygnować, bądź też nie będzie mógł jej zrealizować.

Ustawowymi przesłankami nakazującymi badanie rażąco niskiej ceny jest próg 30% rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną, a szacunkową wartością przedmiotu zamówienia lub średnią arytmetyczną ofert złożonych w postępowaniu.

Ponadto w każdym przypadku, w którym zamawiający ma wątpliwości co do ceny bądź istotnych jej elementów, które to wątpliwości prowadzą zamawiającego do negatywnej oceny co do możliwości zrealizowania umowy za zaoferowaną cenę może on również podjąć badanie w zakresie tego, czy dana oferta zawiera rażąco niską cenę.

Czy zamawiający musi wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

W przypadku progu 30% rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną, a szacunkową wartością przedmiotu zamówienia lub średnią arytmetyczną ofert złożonych w postępowaniu zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy w zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Jak napisać wyjaśnienie w sprawie rażąco niskiej ceny?

Wyjaśnienie w sprawie rażący niskiej ceny powinno obejmować rzetelne wyjaśnienie skąd się wzięła cena Twojej oferty.

Czasami powinieneś wyjaśnić, że posiadasz jakieś szczególne właściwości bądź umowy z kontrahentami, które pozwalają ci na znaczne obniżenie ceny oferty.

Natomiast czasami wystarczające jest napisanie jak ofertę skalkulowałeś, jakie czynniki wziąłeś pod uwagę.

Ważne, aby wyjaśnienie poparte były dowodami.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie w poście pochodzi z Unsplash 

***

Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę

W ostatnim czasie mam wrażenie, że mój blog powinien zmienić nazwę na rozwiązanie umowy PZP 😉

Coraz częściej otrzymuję pytania w jaki sposób wykonawca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest to niestety wynikiem bardzo trudnej sytuacji rynkowej oraz dużej niechęci zamawiających do wprowadzania zmian w umowach. Zmian, które mają na celu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: