Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

grudzień 2020

Wnoszenie, zatrzymywanie i zwrot wadium są często problematyczne w praktyce. W najbliższym czasie omówię te kwestie, zwłaszcza, że w nowej ustawie PZP są uregulowane nieco odmiennie niż dotychczas. Jako pierwsza zostanie przeze mnie omówiony zwrot wadium. Termin na dokonanie zwrotu wadium przez zamawiającego Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani […]

Kary umowne w umowach o roboty budowlane Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych to zapewne wiesz, że jednymi z dłuższych postanowień w każdej umowie, są te z karami umownymi. Jeśli korzystasz z pomocy podwykonawców to wiesz, że jedną, a często jedyną rzeczą jaką możesz zrobić, aby poprawili oni wykonane prace lub […]