Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Wadium

Ostatnio przeglądałem jedno z forów dla zamawiających i pojawiło się tam takie zapytanie (pisownia oryginalna): Gwarancja wadialna. Wskazane są w niej art. ze starej ustawy oraz wymieniona jest jako podstawa poprzednia ustawa. Czy przez to gwarancja jest nieprawidłowo złożona? Czy to by było za daleko idące i należy przyjąć gwarancje? Odpowiedzi jakie padły ze strony […]

W moim ostatnim wpisie (link) wskazałem Ci jak ważne jest obecnie aktywne podejmowanie działań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowa PZP przyniosła wiele zmian w stosunku do poprzedniej ustawy. Jedną z nich, na którą mogłeś nie zwrócić uwagi, jest wpływ wniesienia odwołania do KIO na termin związania ofertą. Jaki wpływ na ofertę miało […]

Wnoszenie, zatrzymywanie i zwrot wadium są często problematyczne w praktyce. W najbliższym czasie omówię te kwestie, zwłaszcza, że w nowej ustawie PZP są uregulowane nieco odmiennie niż dotychczas. Jako pierwsza zostanie przeze mnie omówiony zwrot wadium. Termin na dokonanie zwrotu wadium przez zamawiającego Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani […]