Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Bartosz Majda16 listopada 2022Komentarze (0)

Długi weekend listopadowy poza chwilami wypoczynku, biegami z okazji Święta Niepodległości i innymi uroczystościami upamiętniającymi to wydarzeni przyniósł jeszcze jedną rzecz.

Rzeczą tą jest zmiana w ustawie Prawie zamówień publicznych, która weszła w życie 10 listopada 2022 r.

Dlaczego jest ona na ważna? Dzięki niej niemalże każdy wykonawca ma możliwość wystąpienia o zmianę (czyli podwyższenie) swojego wynagrodzenia.

W dalszej części wpisu przedstawię Ci jak możesz wystąpić do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia i na jakich zasadach może to nastąpić.

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Zmiana wynagrodzenia w umowie zawartej na czas krótszy niż 12 miesięcy

Dotychczas było tak, że w umowach na roboty budowlane i usługi zamawiający musiał przewidywać klauzule waloryzacyjne.

Dzięki nim teoretycznie mogłeś liczyć na zwiększenie wynagrodzenia. Praktycznie jednak klauzule te były tak formułowane, że uzyskanie zwiększenia wynagrodzenia było bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Nawet jeśli udało się z klauzuli skorzystać to i tak najczęściej zamawiający stosowali nierealne limity np. 5 % wartości umowy.

Najważniejszym jednak ograniczeniem było tak, że obowiązek wprowadzenia do umów klauzul waloryzacyjnych dotyczył tylko umów zawieranych na czas powyżej 12 miesięcy.

Było to skrzętnie wykorzystywane przez zamawiających. Zamawiający celowo zakładali czas realizacji umowy na 365 dni lub podobny licząc z się koniecznością przedłużenia czasu ich realizacji.

Od 10 listopada zniknął pierwszy problem, czyli czas trwania umowy.

Obecnie postanowienia dotyczące zmiany wynagrodzenia powinny być wprowadzane przez zamawiających do umów, których czas obowiązywania jest dłuższy niż 6 miesięcy.

 Zmiana wynagrodzenia w umowie na dostawy z zamawiającym publicznym

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych w umowach na dostawy.

Jest to istotne rozszerzenie tego kręgu wykonawców, którzy w obecnej sytuacji rynkowej byli całkowicie niezasadnie wyłączeni z ustawowych mechanizmów, które powinny upraszczać renegocjowanie umów i urealnianie wynagrodzenia.

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych w umowach już realizowanych

Trzecią i chyba najważniejszą z Twojego punktu widzenia jest określenie wprost przesłanek pozwalających na zmianę wynagrodzenia w umowach aktualnie przez Ciebie realizowanych.

Od 10 listopada dopuszczalne jest wprowadzanie zmian wynagrodzenia, które nie przekracza jednorazowo 50 % dotychczasowego wynagrodzenia.

Dla jasności zaznaczam, że dotychczasowe wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie wynikające z pierwotnej umowy. Jest to możliwe bez przeprowadzania postępowania przetargowego.

W celu dokonania zmiany powinieneś wskazać zamawiającemu, że nastąpiła istotna zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik GUS

Istotną nowością jest wskazanie w ustawie, że zmiana może być dokonana poprzez odesłanie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów.

Może to być w szczególności wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Moim zdaniem jest to kluczowy element całej nowelizacji.

W końcu będzie można przedstawić zamawiającemu jeden wskaźnik bez konieczności dokonywania karkołomnych wyliczeń.

Zamawiający będę mieli też w końcu jasną i klarowną podstawę do korzystania ze wskaźników GUS. Pozwolą one przede wszystkich na szybkie wprowadzanie zmian do umów i urealnianie wynagrodzeń wykonawców.

Czy można zmienić w umowie zamawiającym coś poza wynagrodzeniem?

Na podstawie nowych przepisów w umowach już realizowanych z zamawiającymi możesz wystąpić również o dokonanie zmian dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących:

 1. zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia,
 2. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
 3. sposobu wykonywania umowy.

Zmiana umowy podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Jeżeli jesteś podwykonawcą to również możesz spać spokojnie.

Jeżeli wykonawcy, na rzecz którego pracujesz, uda się uzyskać zmianę umowy to powinien on w taki sam sposób dokonać zmiany z Tobą. Również, a pewnie przede wszystkim w zakresie wynagrodzenia.

Oczywiście musisz pamiętać o tym, że rodzi to taki sam obowiązek po Twojej stroni w stosunku do Twoich podwykonawców.

Waloryzacja wynagrodzenia PZP 2022 – podsumowanie

Jak widzisz od 10 listopada 2022 r. nastąpiła istotna zmiana zasad wprowadzania zmian do umów dotyczących zamówień publicznych.

Krótko podsumowując można:

 1. zmienić każdą umowę dotycząca zamówienia publicznego (czyli usługi, roboty budowlane i dostawy)
 2. jeżeli czas jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy
 3. a zmian może być wiele.

Musisz jednak pamiętać o tym, że jednorazowo dokonywana zmiana nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.

Dla zainteresowanych podaję link do ustawy.

Artykuły, które warto przeczytać to 44, 48 i 49 😊

Bartosz Majda
adwokat

Photo by Lukasz Radziejewski on Unsplash

***

Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę

W ostatnim czasie mam wrażenie, że mój blog powinien zmienić nazwę na rozwiązanie umowy PZP 😉

Coraz częściej otrzymuję pytania w jaki sposób wykonawca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest to niestety wynikiem bardzo trudnej sytuacji rynkowej oraz dużej niechęci zamawiających do wprowadzania zmian w umowach. Zmian, które mają na celu urealnianie stawek wynagrodzenia należnych wykonawcom [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: