Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Jak nie dać się wykluczyć z przetargu, czyli self-cleaning

Bartosz Majda06 kwietnia 2021Komentarze (0)

Upłynął właśnie pierwszy kwartał obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. W jednym z poprzednich wpisów Nowe podstawy wykluczenia z postępowania… wskazywałem na najważniejsze w mojej ocenie zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z postępowań.

Dziś przyszła pora na self-cleaning czyli wykazywanie zamawiającemu, że jednak jesteś dobrym, rzetelnym wykonawcą i dasz radę.

Kiedy skorzystać z self-cleaning?

Jeżeli czytasz SWZ i widzisz, że z jakichś powodów możesz zostać wykluczony z postępowania (przesłanki wykluczenia zawarte są w art. 108 PZP i art. 109 PZP) to powinieneś rozważyć możliwość skorzystania z procedury samooczyszczenia, czyli tzw. self-cleaning.

Bardzo istotne jest to, że do samooczyszczenia powinieneś podejść na poważnie od początku, czyli od chwili, gdy decydujesz się złożyć ofertę.

Kiedy składać wyjaśnienia w ramach samooczyszczenia?

W PZP nie znajdziesz informacji o tym, kiedy takie oświadczenie i dowody powinieneś złożyć.

Jednakże na bazie starej PZP KIO wypracowało dość jednolite stanowisko. Wynika z niego, że jeżeli chcesz skorzystać z procedury samooczyszczenia to powinieneś:

 • sam zakomunikować, że istnieją podstawy do wykluczenia Cię z postępowania;
 • sam złożyć wyjaśnienia i udowodnić, że pomimo istnienia przesłanek do wykluczenia Cię z postępowania powinieneś dostać szansę na jego realizację, bo się poprawiłeś;
 • złożyć wyjaśnienia najpóźniej z chwilą składania oferty.

Oczywiście wśród orzeczeń KIO znajdziesz również takie, które prezentują skrajnie odmienne stanowisko. Zgodnie z nim możesz czekać na wezwanie od zamawiającego i nie przyznawać się do niczego.

Jednak nie rekomenduję Ci opierania się na nim, gdyż jest to zbyt ryzykowne i sam go nie podzielam. Natomiast jeśli będziesz w bardzo trudnej sytuacji, to zawsze można spróbować.

Działania wewnętrzne w firmie niezbędne dla samooczyszczenia

Najważniejszą zmianą w zakresie self-cleaning jest dodanie przykładowego katalogu działań wewnątrz firmy, których przeprowadzenie przez Ciebie powinno skutkować uznaniem przez zamawiającego, że jesteś rzetelny.

Te przykładowe środki techniczne, organizacyjne i kadrowe prezentują się następująco:

 1. zerwanie wszelkich powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 2. zreorganizowanie personelu,
 3. wdrożenie system sprawozdawczości i kontroli,
 4. utworzenie struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 5. wprowadzenie wewnętrznych regulacji dotyczących odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Wcześniej było bowiem tak, że miałeś w tym zakresie pełną swobodę. Jednak jak to z pełną swobodą bywa zamawiający często oceniali Cię przez pryzmat sympatii do Ciebie lub Twojego konkurenta. W rzeczywistości nie weryfikowali samych wyjaśnień. Bo w sumie to czy zamawiający uzna czy też nie Twoją rzetelność jest rzeczą ciężko weryfikowalną.

Wskazany nowy katalog w mojej ocenie pozwoli podejść do wyjaśnień składanych w ramach self-cleaning w sposób zbliżony jak do samej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. spełnia/ nie spełnia, jest/ nie ma. Jeśli w wyjaśnieniach zawrzesz przynajmniej ww. elementy to istnieje duża szansa na to, że zamawiający uzna Cię za rzetelnego.

Bartosz Majda
adwokat

***

Odwołanie do KIO a termin związania ofertą

W moim ostatnim wpisie (link) wskazałem Ci jak ważne jest obecnie aktywne podejmowanie działań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowa PZP przyniosła wiele zmian w stosunku do poprzedniej ustawy.

Jedną z nich, na którą mogłeś nie zwrócić uwagi, jest wpływ wniesienia odwołania do KIO na termin związania ofertą [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: