Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Bartosz Majda01 czerwca 2022Komentarze (0)

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – można powiedzieć, że formalnie jest. Jednak nikt jej nie chce, a zamawiający nie wiedzą co z nią zrobić.

Dziś przedstawię Ci historię jednego postępowania, w którym mój klient został wykluczony z powodu elektromobilności.

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – wymagania

Postępowanie, o którym piszę dotyczyło robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych. Wśród wymogów jakie zamawiający postawił wykonawcom nie było żadnych, które związane były bezpośrednio z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jedynym miejscem, w którym zamawiający wspomniał o elektromobilności był projekt umowy, w którym jedno z postanowień brzmiało tak:

Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 roku udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 110) z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.

W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w zdaniu powyżej i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia Umowy zgodnie z przepisem art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.

Ustawa o elektromobilności jako podstawa odrzucenia oferty wykonawcy

W toku postępowania mój klient został wezwany do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Złożył je w przewidzianym terminie. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu otrzymał zawiadomienie o odrzuceniu jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu jeden z elementów uzasadnienia decycji zamawiającego brzmiał tak:

Ponadto Wykonawca w wyjaśnieniach nie uwzględnił kosztów sprzętu związanych z wejściem w życie od dnia 01.01.2022 r. wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych zgodnie z którą §3 ust. 1 jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1,podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy\wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Odwołanie do KIO z powodu elektromobilności

Po konsultacji z klientem złożyłem odwołanie do KIO.

Klient deklarował możliwość spełnienia wymogów wynikających z tejże ustawy po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

W odwołaniu wskazałem m. in. że zamawiający w postępowaniu nie postawił jakichkolwiek wymogów w zakresie posiadania lub dysponowania pojazdami o parametrach przewidzianych w ustawie o elektromobilności.

W związku z tym kwestia obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności nie mogła stanowić podstawy do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Przed rozpoznaniem sprawy w KIO zamawiający uznał odwołanie i wybrał ofertę klienta jako najkorzystniejszą.

Jak widzisz elektromobilność może być wykorzystywana przez zamawiających jako podstawa do odrzucenia Twojej oferty.

Jest to również dobra podstawa o ograniczania konkurencji. Daje możliwość przygotowywania postępowania w taki sposób, aby większe szanse na wygraną miał konkretny podmiot.

W związku z tym warto, abyś zawsze kwestię elektromobilności dokładnie zweryfikował. Może okazać się, że zamawiający wcale nie może odrzucić Twojej oferty na podstawach z nią związanych.

Bartosz Majda
adwokat

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

***

W jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani byli (i jeszcze do końca 2020 r. są) do zwrotu wadium niezwłocznie po tym jak dokonali wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnili postępowanie.

Natomiast wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymywał zwrot wadium po tym jak podpisał umowę i wniósł zabezpieczenie jej wykonania… [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: