Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Co zrobić z karami umownymi naliczonymi przez zamawiającego?

Bartosz Majda09 stycznia 2024Komentarze (0)

Odpowiedź na pytanie Co zrobić z karami umownymi naliczonymi przez zamawiającego? jest prosta – zapłacić.

Tak wyglądałby wpis na moim blogu, gdybym kierował go do zamawiających, a nie wykonawców 😉

Jeżeli zamawiający naliczył Ci kary umowne to możesz skutecznie je kwestionować. Oczywiście jeśli masz to szczęście, że nie potrącił Ci ich z wynagrodzenia.

Jeśli je potrącił to będziesz musiał działać inaczej niż to opiszę w tym artykule.

Co zrobić z karami umownymi z którymi się nie zgadzasz

Pierwszym rozwiązaniem jest oczekiwanie na pozew ze strony zamawiającego.

Jest to rozwiązanie o tyle niekomfortowe, że będziesz w żył w pewnym zawieszeniu czekając co może się wydarzyć. Ponadto pozew może przyjść w najmniej pożądanym przez Ciebie momencie.

Ponadto takie „zawieszone” kary umowne mogą negatywnie wpływać na Twoją sytuację jako wykonawcy na rynku zamówień publicznych.

Coraz częściej spotykaną bowiem podstawą do wykluczania wykonawców jest art. 109 ust. 1 pkt 7 i 10 PZP.

          >>> Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 i 10 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 • który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niejednokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, w których zamawiający po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu umowy przez innego zamawiającego starali się wykluczać moich klientów z postępowań.

Często w związku z tym gościliśmy w KIO, ale nie każdy chce i ma możliwość czekania na rozstrzygnięcia KIO.

Co zatem zrobić, gdy zamawiający nalicza karę umową, z którą się nie zgadzasz?

Moim klientom proponuję działania aktywne.

Polegają one na kwestionowaniu naliczanych, ale niedochodzonych przez zamawiających kar umownych w drodze postępowania o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty kar umownych.

W grudniu 2023 r. uzyskaliśmy z klientem korzystne dla niego rozstrzygniecie.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu stwierdził, że:

nie istnieje zobowiązanie powódki ”A” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B do zapłaty na rzecz pozwanej Gminy C kary umownej wynikającej z noty obciążeniowej D w wysokości E zł naliczonej przez pozwaną na podstawie umowy nr F

          >>> Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Co szczególnie istotne – w postępowaniu tym Sąd potwierdził, że umowa, którą realizował mój klient została przez niego skutecznie wypowiedziana.

Stało się tak pomimo twierdzeń zamawiającego, że umowy o udzielnie zamówień publicznych są niewypowiadalne przez wykonawców.

Kwestię tę poruszałem szczegółowo w jednym z wpisów i zachęcam do jego lektury.

Podsumowując – dzięki wystąpieniu z powództwem o ustalenie braku istnienia obowiązku zapłaty kary umownej możesz zyskać:

 1. Spokój i pewność. Uzyskując korzystny wyrok zyskasz potwierdzenie, że zamawiający nie będzie mógł skutecznie wystąpić do Ciebie o zapłatę kar umownych.
 2. Potwierdzenie braku winy przy rozwiązaniu umowy. Gdy będziesz ubiegać się o udzielenie zamówień publicznych inni zamawiający lub konkurencja nie będą mogli wyeliminować Cię z postępowania powołując się na to, że jakiś inny zamawiający rozwiązał z Tobą umowę z Twojej winy. W wyroku dotyczącym kar umownych Sąd rozważa kwestie tego czy kary byłyby należne i czy ponosisz za to odpowiedzialność.
 3. Dobre samopoczucie. Nic przecież nie poprawia tak humoru jak wykazanie zamawiającemu, że rację miałeś Ty a nie on, gdy doszło do sytuacji konfliktowej.

Bartosz Majda
adwokat

***

Co zrobić, gdy zamawiający nalicza kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom?

Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych to zapewne wiesz, że jednymi z dłuższych postanowień w każdej umowie, są te z karami umownymi.

Jeśli korzystasz z pomocy podwykonawców to wiesz, że jedną, a często jedyną rzeczą jaką możesz zrobić, aby poprawili [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: