Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Self-cleaning przedsiębiorcy jednoosobowego

Bartosz Majda08 kwietnia 2021Komentarze (0)

W poprzednim wpisie (zobaczysz go tutaj) wskazałem co powinieneś zrobić, aby nie dać się wykluczyć z przetargu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) to może okazać się, że wyjaśnienia w ramach self-cleaning mogą być trudniejsze niż w przypadku innych.

Dlaczego?

O tym dowiesz się na przykładzie mojego klienta.

Sroga ocena zamawiającego dotycząca podstaw samooczyszczenia

Wykonawca, któmu pomagałem skorzystał self-cleaning.

Zamawiający wykluczył go z postępowania i starał się uzasadnić swoje stanowisko stwierdzając, że:

 • przekształcenia organizacyjne i kadrowe nie są wystarczające do uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
 • wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;
 • pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi, który złożył ofertę w imieniu wykonawcy może być odwołane;
 • ustanowienie pełnomocnika nie przenosi na niego odpowiedzialności za ewentualne nadużycia;
 • osoby przygotowujące ofertę podlegają zwierzchnictwu służbowemu wykonawcy.

Jak widzisz z powyższego wynika, że zamawiający oparł swoję decyzję w zasadzie na tym, że wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z podejściem zamawiającego tak długo jak wykonawca taki będzie ją prowadził nie będą istniały żadne rozwiązania organizacyjne, techniczne i kadrowe pozwalające na uznanie, że jest on wykonawcą rzetelnym.

Zawsze na końcu i tak decyzja odnośnie składania oferty jej formy będzie należeć do wykonawcy.

Jak korzystać z samooczyszczenia, gdy jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym?

W postępowaniu przed KIO wskazaliśmy, że przy takiej postawie zamawiającego przedsiębiorca jednoosobowy w zasadzie nigdy nie mógłby korzystać z dobrodziejstwa self-cleaning.

Wskazaliśmy, że stanowisko zamawiającego narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zwróciliśmy uwagę, że również w przypadku spółek prawa handlowego, a w tym spółek kapitałowych również możliwa jest sytuacja, w której o wszystkim i w każdym momencie decydują skazani wspólnicy lub członkowie zarządu.

Co na to KIO?

KIO przyznała nam rację i wskazała, że:

 • Argumentacja zamawiającego skłania do wniosku, jakoby wykonawca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, który podlegałby wykluczeniu z uwagi na skazanie go za przestępstwo, nigdy nie mógł skutecznie skorzystać z procedury samooczyszczenia. Z takim poglądem nie sposób się zgodzić.
 • Pomimo podstawy do wykluczenia z postępowania, wykonawca może być dopuszczony do realizacji zamówienia jako dający rękojmię należytego wykonania również w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Okoliczności faktyczne przedstawione przez odwołującego, związane z popełnionym czynem, a następnie wymierzeniem kary mogą być wystarczające do uznania skutecznej procedury samooczyszczenia. Nie bez znaczenia dla tej oceny pozostawał również fakt, że po dniu popełnienia czynu wykonawca realizował należycie inne kontrakty.

Jak widzisz decyzje zamawiającego mogą być zmienione, dlatego warto próbować na nie wpływać.

Bartosz Majda
adwokat

***

Jak wnieść odwołanie do KIO?

Dzisiaj przedstawię Ci kilka praktycznych aspektów związanych z wnoszeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak zatem wnieść odwołanie do KIO?

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne składanie odwołania do KIO, będziesz miał pewność, że Twoje odwołanie nie zostanie zwrócone z przyczyn formalnych [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: