Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Na co zwrócić uwagę w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej?

Bartosz Majda25 marca 2021Komentarze (0)

Ostatnio przeglądałem jedno z forów dla zamawiających i pojawiło się tam takie zapytanie (pisownia oryginalna):

Gwarancja wadialna. Wskazane są w niej art. ze starej ustawy oraz wymieniona jest jako podstawa poprzednia ustawa. Czy przez to gwarancja jest nieprawidłowo złożona? Czy to by było za daleko idące i należy przyjąć gwarancje?

Odpowiedzi jakie padły ze strony życzliwych zamawiających to oczywiście bezwzględnie odrzucić.

Koniec. Kropka.

Jak uratować wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

Jako, że w mojej naturze leży poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach bez wyjścia zacząłem zastanawiać się jak można by taką gwarancję wadialną uratować.

Oczywiście bazując na samym tylko zapytaniu w zasadzie nie da się zbyt wiele wymyślić. Niezbędne byłoby uzyskanie gwarancji wadialnej, o której jest mowa.

Temat jest na tyle aktualny, że możesz być zainteresowany tym czy możesz sobie jakoś poradzić w takiej sytuacji. Moim zdaniem można z powodzeniem budować argumentację w celu uratowania takiej gwarancji wadialnej.

Czy wskazanie starej ustawy zawsze eliminuje gwarancję wadialną?

Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę cel wnoszenia wadium. Jest w nim zabezpieczenie zamawiającego na wypadek, gdybyś okazał się nierzetelnym wykonawcą i nie chciał lub ze swojej winy nie mógł zawrzeć umowy z zamawiającym.

Samo wskazanie starej ustawy jako podstawy wystawienia wadium nie niweczy tego celu. W gwarancji wadialnej masz na pewno opisane, że dotyczy konkretnego postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego. Tym samym wiadomo jakie postępowanie i jakie Twoje działania lub zaniechania wywołają wypłatę z wadium.

Zatem w takim przypadku wskazanie starej ustawy nie powinno stanowić podstawy odrzucenia oferty.

Czy wskazanie artykułów ze starej ustawy eliminuje gwarancję wadialną?

W tym przypadku sprawa staje się bardziej skomplikowana. Niestety muszę posłużyć się „to zależy”.

Zależy od tego jak w Twojej gwarancji wadialnej opisane są podstawy uprawniające zamawiającego do wystąpienia o wypłatę kwoty wadium.

Jakie brzmienie gwarancji wadialne może być niebezpieczne?

Pierwsza możliwość jest taka, że ubezpieczyciel lub bank, przekażą Ci gwarancje stanowiące w zasadzie zacytowanie przepisów, co może wyglądać tak:

Gwarant wypłaci na rzecz zamawiającego, w sytuacji, gdy wystąpi on z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

 

Jak już pewnie zauważyłeś w tej sytuacji powoływanie się na konkretne artykuły ma znaczenie. Prawidłowo postanowienie to powinno bowiem wyglądać tak:

Gwarant wypłaci na rzecz zamawiającego, w sytuacji, gdy wystąpi on z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

2. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze

Druga możliwość jest taka, że gwarant w opisowy sposób wskaże przyczyny, które wymienione są przykładach powyżej.

Jest to jednak niezbyt częste rozwiązanie. Jeśli masz szczęście to tak będzie w Twoim przypadku.

Jakie są skutki błędnego przywołania artykułów PZP w gwarancji wadialnej?

Niestety kwestie stanowiące podstawy zatrzymania wadium, mimo że w obu ustawach PZP – starej i nowej – są w zasadzie uregulowane tak samo to znajdują się w innych miejscach (artykułach) w ustawach.

Skutkuje to tym, że powołanie się przez Ciebie i Twojego gwaranta na starą ustawę naraża zamawiającego na ryzyko braku wypłaty kwoty wadium.

Jest to wynikiem tego, że przyczyny wskazane w gwarancji wadialnej nigdy nie zaistnieją, w związku z czym gwarant nie będzie musiał dokonać wypłaty.

Jak zatem widzisz warto, abyś przed złożeniem gwarancji wadialnej zweryfikował czy podmiot, od którego otrzymałeś taka gwarancję na pewno przygotował ją w oparciu o obowiązującą PZP.

Błędy w tym zakresie mogą bowiem skutkować odrzuceniem Twojej oferty.

Czy mogę coś zrobić, jeśli moja gwarancja wadialna jest wadliwa?

Jeżeli okaże się, że gwarancja wadialna, którą otrzymałeś od ubezpieczyciela lub banku jest wadliwa i z tego powodu Twoja oferta zostanie odrzucona to przysługuje Ci roszczenie odszkodowawcze względem wystawcy gwarancji wadialnej.

Czy i w jakiej wysokości zależy to od dokładnego przebiegu nabywania przez Ciebie tego wadium. Jeżeli chciałbyś rozważyć, czy masz szanse na uzyskania odszkodowania w związku z taka sytuacją napisz do mnie.

Bartosz Majda
adwokat

***

Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?

Jedną z głównych zasad zamówień publicznych jest zasada jawności. Zgodnie z nią w zasadzie wszelkie dokumenty składane w toku postępowania są jawne.

Oznacza to pełny dostęp zarówno dla pozostałych wykonawców jak i stron trzecich. Wyłączenia od tej zasady są ściśle określone w PZP.

Generalnie zaliczają się do nich działania zamawiającego związane [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: