Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

W jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

Bartosz Majda15 grudnia 2020Komentarze (0)

Wnoszenie, zatrzymywanie i zwrot wadium są często problematyczne w praktyce. W najbliższym czasie omówię te kwestie, zwłaszcza, że w nowej ustawie PZP są uregulowane nieco odmiennie niż dotychczas.

Jako pierwsza zostanie przeze mnie omówiony zwrot wadium.

W jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

Termin na dokonanie zwrotu wadium przez zamawiającego

Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani byli (i jeszcze do końca 2020 r. są) do zwrotu wadium niezwłocznie po tym jak dokonali wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnili postępowanie.

Natomiast wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymywał zwrot wadium po tym jak podpisał umowę i wniósł zabezpieczenie jej wykonania.

W praktyce problematyczne jest rozumienie terminu niezwłocznie. Zamawiający często bowiem przetrzymują wadium pomimo tego, że nie jest to niczym uzasadnione.

W przypadku sporów w tym zakresie Sądy musiały oceniać, czy w danych okolicznościach zwlekanie ze zwrotem wadium było uzasadnione.

Oceniały tym samym czy wykonawcom należały się odsetki za opóźnienie lub naprawienie powstałej przez to szkody (np. koszty kredytu, pożyczki, koszty związane z ustanowieniem wadium w innym postępowaniu w formie innej niż pieniężna).

Jest to szczególnie istotne w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu w znacznych kwotach. Z punktu widzenia wykonawcy, który wnosi takie wadium, stanowi to blokadę pewnych środków, które mógłby przeznaczyć na inną działalność lub chociażby pokrycie wadium w innym postępowaniu.

>>> Czy każdy wykonawca ma możliwość wystąpienia o podwyższenie swojego wynagrodzenia? Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Ponadto przez takie odsunięcie w czasie zwrotu wadium wykonawca taki może ponieść koszty związane z koniecznością zaangażowania innych środków w celu uzyskania wadium dla innego postępowania (wspomniane już kredyty, pożyczki, opłaty za wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Termin na zwrot wadium od 2021 roku

W nowej PZP problem ten został rozwiązany.

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku zaistnienia przesłanki do zwrotu wadium będziesz mógł bowiem oczekiwać jego zwrotu w terminie najpóźniej 7 dni od:

 • upływu terminu związania ofertą,
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Powyższe okoliczności skutkować będą tym, że zamawiający sam dokona zwrotu wadium na Twoją rzecz.

Dlaczego to podkreślam?

Zwrot wadium na wniosek

Musisz pamiętać, że w nowej PZP wprowadzono bowiem też takie przypadku, w których zamawiający dokona zwrotu wadium tylko jeśli zgłosisz do niego taki wniosek. Takimi sytuacjami są:

 • wycofanie przez Ciebie oferty przed upływem terminu składania ofert;
 • odrzucenie Twojej oferty;
 • wybór jako najkorzystniejszej oferty innej niż Twoja;
 • unieważnienie postepowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność́ unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Istotne jest to, aby Twój wniosek o zwrot wadium był przemyślany.

Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje bowiem, że nie będziesz mógł złożyć odwołania np. na odrzucenie Twojej oferty lub wybór jako najkorzystniejszej oferty innej niż Twoja.

O tym czy i kiedy warto składać odwołania do KIO pisałem już tutaj Odwołania do KIO – czy warto składać?

Ponadto w ten sposób pozbędziesz się statusu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oznacza to, że gdy jakaś oferta zostanie odrzucona to nie będziesz brany pod uwagę w nowym rankingu ofert.

Jeżeli takiego wniosku nie złożysz to będziesz musiał odczekać na wystąpienie jednej z przesłanek nakazujących zamawiającemu zwrot wadium samodzielnie (opisane powyżej).

W związku z tym w mojej ocenie nie warto składać takich wniosków pochopnie.

Okoliczności jakie mogą wystąpić w toku postępowania przetargowego mogą spowodować, że Twoja oferta mimo, że pierwotnie nie została wybrana jako najkorzystniejsza taką się stanie.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie dodane przez Pixabay

***

Problemy praktyczne ze środkami komunikacji elektronicznej

W lutym wystąpiłem jako prelegent na konferencji dotyczącej zamówień sektorowych.

W ramach mojego wystąpienia omówiłem między innymi temat problemów ze środkami komunikacji elektronicznej z jakimi spotykają się wykonawcy.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z poruszonych przeze mnie kwestii. Dokładnie będzie on dotyczył korzystania z poczty e-mail w trakcie postępowania [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: