Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Co zaznaczyć w JEDZ, gdy miałeś problemy z realizacją umowy?

Bartosz Majda18 stycznia 2022Komentarze (0)

Dzisiejszym wpisem chcę podzielić się z Tobą tym, co usłyszałem podczas debaty przeprowadzonej przez Lewiatan. Jej temat był następujący:

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z przetargów publicznych.

Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych tj. wykonawców (Artur Łuczak), zamawiających (Małgorzata Śledziewska), Prokuratorii Generalnej (Prezes Mariusz Haładyj), UZP (Prezes Hubert Nowak) oraz rządowej (Przemysław Grosfeld).

Debata miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie jak przesłanka wykluczenia z postępowania z powodu nienależytego wykonania innej umowy wygląda w praktyce z różnych punktów widzenia.

Co zaznaczyć w JEDZ

Od Twojej odpowiedzi w JEDZ zależy, co się może zdarzyć dalej

W pierwszej części przedstawicielka zamawiającego zwróciła uwagę na to, że w jej ocenie przepis ten jest wykorzystywany przez wykonawców w celu wyeliminowania konkurencji. W rezultacie prowadzi to do wydłużenia czasu postępowania. Według niej to właśnie ten element stanowi największy problem w stosowaniu tej przesłanki.

Przedstawiciel wykonawcy zwrócił uwagę na to, że w obecnym wzorze JEDZ w pytaniu dotyczącym art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP nie ma mowy o winie wykonawcy. W związku z tym prowadzi to do sytuacji, w której konieczne jest zaznaczenie odpowiedzi TAK.

Może to prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania mimo braku jego winy. Podał dwa przykłady takich sytuacji:

 • dojdzie do rozwiązania umowy i będzie to sprawa sporna do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego;
 • dojdzie do odstąpienia od umowy z powodu zmiany interesu publicznego.

Czy zawarcie ugody z zamawiającym może stanowić podstawę do wykluczenia z postępowania?

Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej poruszył ciekawą kwestię ugody zawartej pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym. Według niego ani KIO, ani inni zamawiający nie mają podstawy do badania tego czy ugoda taka spełnia przesłankę odszkodowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.

Co ważne – taka sytuacja ma miejsce, gdy z treści ugody wprost nie wynika, że wykonawca ponosi winę. Zawarcie takiej ugody nie powinno stanowić przesłanki do zaznaczenia w JEDZ odpowiedzi TAK.

Prezes UZP poparł tezę, że kwestia ugód nie powinna być roztrząsana w późniejszych postępowaniach, gdyż takie jest właśnie założenie ugody. Dobrą praktyką rynkową powinno być zatrzymanie się na tym, że ugoda została zawarta i w tym momencie jej wątek powinien zostać zakończony.

Z tym stanowiskiem nie zgodzili się prowadzący, którzy zwrócili uwagę na orzecznictwo KIO i SO, z których wynika stanowisko przeciwne.

W zakresie ugód przedstawiciel wykonawców zwrócił uwagę na to, że w swojej praktyce nie spotkał się z taką ugodą. Przy okazji wspomnę, że ja też nie miałem takiego szczęścia, aby zamawiający był skłonny zawrzeć ugodę.

Z kolei Prezes Prokuratorii wskazał, że średnioroczna ilość zawieranych ugód przez Prokuratorię to 200.

Rok 2023 rokiem na zweryfikowanie tego, jak nowa ustawa PZP działa w praktyce

Prezes UZP na zakończenie poinformował, że w roku 2023 planowane jest dokonanie globalnej oceny nowej PZP. Będzie miała ona celu zweryfikowanie tego co działa, a co nie działa. Ocenione zostaną również przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.

Konkluzja debaty była taka, że rozwiązaniem pojawiających się problemów powinna być raczej praktyka i ujenolicenie orzecznictwa KIO, a nie zmiany w samych przepisach. Przedstawiciel wykonawców wskazał, że oczekiwałby, aby w tym zakresie pojawiły się konkretne postanowienia w instrukcji wypełniania JEDZ.

Wybór odpowiedzi w JEDZ nie jest oczywisty

Z mojej strony dodam, że wskazana przesłanka jest bardzo problematyczna w praktyce. Niejednorodnie musimy z klientami decydować co jest mniejszym złem.

Czy zaznaczenie w JEDZ odpowiedzi TAK i przeprowadzenie ewentualnej procedury samooczyszczenia (self-cleaning, o którym pisałem tutaj). Czy też zaznaczenie odpowiedzi NIE.

Bartosz Majda
adwokat

Photo by Sean Pollock on Unsplash

Przyda Ci się: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Prawo Zamówień Publicznych – ustawa

Słowa kluczowe: JEDZ, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wzór JEDZ, jak wygrać przetarg, zamawiający, KIO

***

Jak wnieść odwołanie do KIO?

Dzisiaj przedstawię Ci kilka praktycznych aspektów związanych z wnoszeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak zatem wnieść odwołanie do KIO?

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne składanie odwołania do KIO, będziesz miał pewność, że Twoje odwołanie nie zostanie zwrócone z przyczyn formalnych. Jak wnieść odwołanie do KIO? [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: