Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?

Bartosz Majda13 maja 2021Komentarze (0)

Jedną z głównych zasad zamówień publicznych jest zasada jawności. Zgodnie z nią w zasadzie wszelkie dokumenty składane w toku postępowania są jawne.

Oznacza to pełny dostęp zarówno dla pozostałych wykonawców jak i stron trzecich. Wyłączenia od tej zasady są ściśle określone w PZP. Generalnie zaliczają się do nich działania zamawiającego związane:

 1. z ochroną informacji poufnych oraz
 2. z działaniami wykonawców, którzy zastrzegają pewne informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom

Czy zamawiający musi ujawnić korespondencję z innymi wykonawcami?

Najwięcej emocji budzi ujawnianie wykonawcom ofert pozostałych wykonawców lub wyjaśnień składanych przez nich w trakcie trwania procedury przetargowej tj. przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

Co do zasady ww. dokumenty powinny być bowiem ujawniane bez zbędnej zwłoki podmiotom o nie wnioskującym.

Jednakże może zdarzyć Ci się sytuacja, że zamawiający odmówi Ci dostępu do dokumentacji składanej przez innych wykonawców z wykonawcami powołując się na art. 74 PZP. Zapewne w uzasadnieniu zamawiający wskaże, że załączniki do protokołu postępowania udostępni Ci dopiero po:

 • dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub
 • unieważnieniu postępowania, tym samym dokumentacja postępowania (wezwania, wyjaśnienia itp.).

>>> Sprawdź kiedy możliwa jest waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych w umowach już realizowanych: Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Jednakże takie działania zamawiających są błędne. Zamawiający są zobowiązani udzielać Tobie informacji, o które wnioskujesz. Niezwłocznie. Obejmuje to również kopie korespondencji z innymi wykonawcami.

Co zamawiający musi ujawnić wykonawcom – kiedy zamawiający musi udostępnić dokumenty?

Pamiętaj, że zamawiający może ograniczyć w czasie udostępnienie Ci dokumentów składanych w toku postępowania jedynie w zakresie ofert.

Udostępnia się je od chwili ich otwarcia, gdyż do tego momentu z zawartością ofert nie można się zapoznać.

W przypadku pozostałych dokumentów ich udostępnianie powinno następować niezwłocznie. Dlaczego?

Ponieważ protokół postępowania zamawiający powinni sporządzać na bieżąco. Natomiast zasada jawności nakazuje udostępniać protokół bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc już w trakcie sporządzania.Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?

Na jakiej podstawie można żądać dostępu do korespondencji zamawiającego z wykonawcami?

Oświadczenia, dokumenty oraz wyjaśnienia, które składasz zarówno Ty jaki Twoja konkurencja na wezwanie zamawiającego również są treścią ofert (tzw. oferta sensu largo).

Oznacza to, że wszystkie elementy, które uzupełniają lub wyjaśniają pierwotną ofertę, która od chwili otwarcia jest jawna, również są jawne z chwilą ich złożenia.

Moim zdaniem podejście takie oprócz tego, że jest zgodne z prawem to jest jeszcze racjonalne. Skoro bowiem masz wgląd o ofert konkurentów od razu, to dlaczego nie masz mieć dostępu do pozostałych dokumentów.

>>> Historia jednego postępowania, w którym mój klient został wykluczony z powodu elektromobilności: Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Ma to znaczenie zwłaszcza w dobie elektronizacji zamówień. Zamawiający nie dokonują żadnych skomplikowanych lub długotrwałych czynności w tym zakresie – muszą tylko wybrać odpowiednie pliki i je przesłać…

Jak jeszcze przekonać zamawiającego, aby na bieżąco przekazywał informacje i dokumenty?

Przekazywanie przez zamawiających pełnej i bieżącej informacji w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania w nich zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jest to działanie chroniące również interes samego zamawiającego. Dzięki temu będzie mógł na etapie prowadzonego postępowania uzyskać wszelkie niezbędne informacje pozwalające na rzetelną ocenę złożonych ofert i dokumentów.

To z kolei zminimalizuje liczbę postępowań odwoławczych. Wykonawcy już na etapie prowadzącym do wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawią najważniejsze argumenty mające wpływ ma podejmowane przez zamawiających działania.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie Noelle Otto pochodzi z Pexels

***

Inflacja 2022 a zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

Piątek 13 u części osób budzi większe lub mniejsze emocje.

W tym roku emocje zapewnił nam Prezes GUS. Wydał on bowiem komunikat w sprawie tzw. wskaźnika inflacji.

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. dostępny jest [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: