Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Brak wizji lokalnej jako podstawa odrzucenia oferty

Bartosz Majda03 marca 2021Komentarze (0)

Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych na pewno nie dziwi Cię jak daleko idące skutki zamawiający starają się przypisać wizji lokalnej. Standardowo jej przeprowadzenie jest wykorzystywane do tego, aby potem zamawiający twierdził, że przecież wszystko było wiadome. Standardowo podpisujesz oświadczenia, że zapoznałeś się z terenem budowy i nie wnosisz żadnych uwag odnośnie możliwości realizacji umowy.

Jeżeli jesteś wykonawcą usług lub dostaw z wizją lokalną mogłeś mieć mniejsze doświadczenia. Jej przeprowadzenie traktowałeś jako swój atut, który mógł wpływać na wysokość zaproponowanego przez Ciebie wynagrodzenia np. za świadczenie usług porządkowych.

Jeżeli jesteś dostawcą to wizję lokalną mogłeś wykorzystać do tego, aby wskazać zamawiającemu, że sprzęt jaki oferujesz również zmieści się do pomieszczenia, w którym  ma się znajdować. Mogłeś skłonić zamawiającego do zmiany opisu przedmiotu zamówienia tak, aby dopuszczał on również sprzęt o takich wymiarach jak Twój.

Niezależnie od tego, do której grupy wykonawców należysz, mogłeś nie zwracać większej uwagi na to, czy zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, czy tylko ją rekomenduje.

Brak wizji lokalnej jako podstawa odrzucenia oferty

Obowiązkowa wizja lokalna a odrzucenie oferty

Jeżeli w specyfikacji warunków zamówienia zamawiający wskaże, że przeprowadzenie przez Ciebie wizji lokalnej jest obowiązkowe to warto żebyś ją przeprowadził. Warto to mało powiedziane – musisz ją przeprowadzić, aby nie narazić się na odrzucenie Twojej oferty.

W nowej PZP wskazano bowiem wprost, że zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca przed jej złożeniem nie odbędzie wizji lokalnej.

Jak zamawiający może zweryfikować przeprowadzenie wizji lokalnej?

Nie do końca wiadomo, jak zamawiający ma tę kwestię weryfikować. Nie zostało to uregulowane w nowej PZP.

Sytuacja będzie jasna, jeżeli zamawiający:

 1. dokładnie opisze termin, w jakim wizja lokalna jest możliwa,
 2. a także wskaże, że powinna być odbyta z przedstawicielem zamawiającego.

Wtedy ma bowiem możliwość zweryfikowania czy w rzeczywistości do wizji doszło.

>>> Czy zamawiający we wzorze umowy może postanowić, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy przy zachowaniu okresu wypowiedzenia? Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę

Zupełnie inaczej będzie jednak w przypadku, gdy zamawiający poza wymogiem przeprowadzenia wizji nie wprowadzi żadnej procedury dotyczącej sposobu jej przeprowadzania. W takim przypadku będziesz miał możliwość przeprowadzenia jej jak chcesz i kiedy chcesz.

W tym drugim przypadku zamawiający nie będzie mógł od Ciebie żądać złożenia szczegółowego oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej. Nie jest to bowiem dokument, którego zamawiający może od Ciebie żądać w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Konkluzja jest taka, że zamawiający w zasadzie nie ma możliwości zweryfikowania tego, czy wizja lokalna została przez Ciebie przeprowadzona czy też nie. Jedynie, jeżeli opisze w specyfikacji szczegółowe warunki w jakich wizja ta będzie się miała odbywać będzie miał nad tym kontrolę. W rezultacie będzie mógł wyciągać z tego konsekwencje przewidziane w nowej PZP.

Jeżeli wiesz, że Twoi konkurenci składają oferty bez przeprowadzenia obowiązkowej wizji, warto żebyś się zastanowił czy i jak tę okoliczność przedstawić zamawiającemu. Będzie mógł on wtedy odrzucić ich oferty. Jest to temat na osobny wpis.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie Andrea Piacquadio pochodzi z Pexels

***

Jak przekazać odwołanie zamawiającemu?

Po wakacyjnej przerwie poruszę temat, który może wydawać się być mało istotnym. W praktyce może spowodować szybsze bicie serca u wykonawcy lub jego pełnomocnika.

Tematem tym jest sposób w jaki odwołujący powinien przekazać odwołanie (lub jego kopię) zamawiającemu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: