Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Wpływ zmiany SWZ na termin realizacji zamówienia

Bartosz Majda04 maja 2021Komentarze (0)

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych cechują się dużą dynamiką oraz znaczną ilością zmian wprowadzanych do SWZ. Najczęściej zmiany te wynikaj pytań zadawanych przez wykonawców. Jaki wpływ mają zmiany SWZ na termin realizacji zamówienia? O zmianach w SWZ i OPZ pisałem już w artykule Jak zmienić SWZ….

Często dokonując zmian w SWZ lub OPZ zamawiający zmieniają i znacznie przesuwają termin składania ofert. Jednocześnie nie dokonują zmian w zakresie terminu realizacji zamówienia. Powoduje to wiele problemów w relacjach zamawiających z wykonawcami związanych z realizacją umów.

Czy brak zmiany terminu realizacji umowy jest dopuszczalny?

Jeżeli czytasz SWZ oraz pytania i odpowiedzi zamawiającego możesz zastanawiać się: No i jak to teraz zrealizować w założonym terminie, skoro wszystko uległo przesunięciu już na starcie?

Problemu w zasadzie nie będzie, jeśli zamawiający opisał termin realizacji umowy jako liczbę tygodniu lub miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Niestety bardzo często końcowy termin realizacji zamówienia określony jest „na sztywno” poprzez datę dzienną.

Czy w przypadku braku zmiany terminu realizacji zamówienia mogę wnieść odwołanie do KIO?

Powinieneś pamiętać, że przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający powinien przy tym uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przez przedmiot zamówienia rozumie się również termin realizacji zamówienia.

W związku z tym pamiętaj, że brak zmiany terminu realizacji umowy i jego dostosowania do realiów postępowania jest uchybieniem zamawiającego, na które możesz wnieść odwołanie do KIO.

Istotne jest też to, że Twoja obojętność w tym zakresie może powodować daleko idące skutki w przyszłości, z karami umownymi za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na czele.

W jaki sposób zamawiający powinni dokonywać zmian w zakresie terminu składnia oferty i terminu realizacji zamówienia?

Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie takiego opisu przedmiotu zamówienia,
który nie będzie prowadził do sytuacji, w której spełnienie przez wykonawcę świadczenia będzie, z przyczyn obiektywnych, niemożliwe.
Dotyczy to również ustalenia terminu jego realizacji.

Zamawiający musi więc brać pod uwagę:

 • zakres prac i czynności przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia oraz
 • rzeczywiste terminy na wykonanie tych czynności.

Dokonując modyfikacji terminu na składanie ofert zamawiający nie może doprowadzić do sytuacji, w której czas pozostały od zawarcia umowy do odbioru przedmiotu umowy jest niewystarczający na realizację zamówienia.

Co istotne – zamawiający oceniając czas niezbędny realizacji zamówienia powinien to robić również przez pryzmat ewentualnego wpływu na uczciwą konkurencję. Musi być one ustalony z jednej strony odpowiednio do własnych, obiektywnych i uzasadnionych potrzeb oraz celu danego postępowania. Natomiast z drugiej strony musi brać pod uwagę uwarunkowania panujące na danym rynku i obiektywną możliwość realizacji danego zamówienia.

Jak wnieść odwołanie do KIO

W jaki sposób doprowadzić do zmiany terminu realizacji zamówienia?

Jeżeli chcesz, aby termin realizacji zamówienia być realny pamiętaj, że powinieneś wykazać zamawiającemu, że:

 • obiektywnie nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie,
 • o jaki czas należy przedłużyć termin na realizację zamówienia. Uwzględnij przy tym różnicę pomiędzy terminem pierwotnie ustalonym, a terminem ostatecznym oraz charakter i zakres zmian w SWZ lub OPZ.

Bartosz Majda
adwokat

***

Roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych a ryczałt

Elementem wspólnym ofert, które są składane w zamówieniach publicznych na roboty budowlane jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Z moich obserwacji wynika, że większość postępowań, w których biorą też udział moi klienci, jako formę rozliczenia przyjmuje właśnie rozliczenie ryczałtowe [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Wpływ zmiany SWZ na termin realizacji zamówienia”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: