Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Oświadczeniowy zawrót głowy – czyli co trzeba złożyć wraz z ofertą?

Bartosz Majda15 marca 2021Komentarze (0)

Kilka lat obowiązywania tzw. procedury odwróconej (art. 24aa starego PZP) mogło przyzwyczaić Cię do tego, że składasz niewiele dokumentów wraz z ofertą. Zwykle mogłeś się ograniczyć do złożenia JEDZ lub oświadczenia o spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Obecnie, w zależności od tego, czy postępowanie jest poniżej czy powyżej progów unijnych kwestie te są uregulowane inaczej. W związku z tym wskażę Ci na co musisz zwrócić uwagę, aby Twoja oferta odpowiadała wymaganiom zamawiającego.

Procedura odwrócona dla przetargów poniżej progów unijnych

W przypadku przetargów poniżej progów unijnych (link do obwieszczenia o progach) nie ma obecnie przepisów regulujących tzw. procedurę odwróconą.

Zastanawiasz się pewnie – to po co dałem taki nagłówek?

Pomimo tego, że nie ma znanej i lubianej regulacji odpowiadającej dokładnie art. 24aa starego PZP to istnieją rozwiązania dające zbliżony efekt.

W przypadku składania oferty w postępowaniu o wartości poniżej progów unijnych wraz z ofertą musisz złożyć oświadczenie o:

 • niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 • spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zakres oświadczenia lub oświadczeń określi zamawiający. Co ważne – oświadczenia te nie muszą być w formie JEDZ, ale musisz zwrócić uwagę czego oczekuje zamawiający. Może się bowiem zdarzyć, że sobie tego zażyczy.

Po dokonaniu oceny ofert zamawiający wezwie Cię do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeśli Twoja oferta zostanie oceniona najwyżej.

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe to nic innego niż dowody potwierdzające, że oświadczenie, które złożyłeś jest prawdziwe. Ich szczegółowy zakres opiszę innym razem. Na dziś istotne jest to, że nie możesz zostać zaskoczony przez zamawiającego tym wezwaniem.

Oznacza to, że dowody te powinny być wcześniej wskazane w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, abyś mógł się zawczasu przygotować.

Na złożenie podmiotowych środków dowodowych masz nie mniej niż 5 dni od dnia wezwania.

Tak jak w starej PZP również w tym przypadku składane przez Ciebie dokumenty muszą być aktualne na dzień ich składania.

Oznacza to, że musisz przypilnować, aby mieć zawsze aktualne (tj. zgodne z PZP – jak to się kształtuje innym razem) zaświadczenia m. in. z ZUS, US, KRK.

Jak zatem widzisz w przypadku postępowań poniżej progów unijnych tzw. procedura odwrócona jest standardem.

W związku z tym zamawiający nie musi w żaden sposób ogłaszać, że będzie korzystał z tego rozwiązania. Możliwość taką dają, a w zasadzie obligują zamawiającego do jej stosowania przepisy. Jest to o tyle istotne, że nie musisz już szukać czy w ogłoszeniu lub SWZ są wprowadzone postanowienia dotyczące procedury odwróconej.

Procedura odwrócona dla przetargów powyżej progów unijnych

W przypadku przetargów powyżej progów unijnych Twoja sytuacja jest nieco inna. Postępowania te mogę być bowiem prowadzone podobnie jak w przypadku znanej Ci procedury z art. 24aa starego PZP.

Weryfikując SWZ lub ogłoszenie o zamówieniu musisz zwrócić uwagę, czy jest w nich określona możliwość dokonania przez zamawiającego odwróconej kolejności oceny ofert.

Określenie tej możliwości przykładowo może wyglądać w następujący sposób:

 • zamawiający przewiduje możliwość dokonania odwróconej kolejności oceny ofert
 • zastosowanie ma procedura określona w art. 139 PZP

Tylko w przypadku wcześniejszego określenia możliwości zastosowania tej procedury zamawiający będzie mógł z niej skorzystać. Jeżeli nie określi takiej możliwości to niestety, ale wraz z ofertą będziesz musiał złożyć wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.

Interesujące jest to, że w przypadku postepowań powyżej progów unijnych zamawiający może wskazać w SWZ lub ogłoszeniu, że wraz z ofertą masz nie składać oświadczenia o:

 • spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • braku istnienia podstaw wykluczenia.

Zamawiający może przewidzieć, że chce uzyskać takie oświadczenie wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W tych postępowaniach oświadczenie musisz złożyć w formie JEDZ.

Jak widzisz jest o sytuacja zgoła odmienna od tej, która ma miejsce w przypadku postępowań poniżej progów unijnych, w których złożenie takiego oświadczania jest obligatoryjne.

Na złożenie podmiotowych środków dowodowych masz nie mniej niż 10 dni od dnia wezwania. Tak jak przypadku postępowań poniżej progów unijnych również w tym przypadku składane przez Ciebie dokumenty muszą być aktualne na dzień ich składania.

Podsumowanie

Krótko podsumowując (gdyby było to pismo procesowe to kusiłoby „rekapitulując” ;):

 • w postępowaniach poniżej progów unijnych tzw. procedura odwrócona jest standardem, czyli do zastosowania zawsze
 • w postępowaniach powyżej progów unijnych tzw. procedura odwrócona będzie miała zastosowanie, jeśli zamawiający taką możliwość wcześniej określi w SWZ lub ogłoszeniu.

Bartosz Majda
adwokat

***

Rażąco niska cena a wadium

Czasami zdarza się, że wiesz, że oferta, którą złożyłeś zawiera błędy w kalkulacji. Może to wynikać z pominięcia jakichś elementów przy wycenie lub błędu pracownika, który ofertę sporządzał.

W takim przypadku „załapanie się” na próg rażąco niskiej ceny jest szansą na to, aby wyjść z przetargu z twarzą i bez ponoszenia znacznych kosztów [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: