Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – można powiedzieć, że formalnie jest. Jednak nikt jej nie chce, a zamawiający nie wiedzą co z nią zrobić.

Dziś przedstawię Ci historię jednego postępowania, w którym mój klient został wykluczony z powodu elektromobilności.

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – wymagania

Postępowanie, o którym piszę dotyczyło robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych. Wśród wymogów jakie zamawiający postawił wykonawcom nie było żadnych, które związane były bezpośrednio z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jedynym miejscem, w którym zamawiający wspomniał o elektromobilności był projekt umowy, w którym jedno z postanowień brzmiało tak:

Czytaj dalej >>>

W ostatni piątek byłem na konferencji web.lex w Warszawie. Było to spotkanie wspaniałych prawników, którzy dzielą się swoją wiedzą poprzez blogi prawnicze. Przy okazji miałem możliwość odświeżenia mapy kulinarnej stolicy i zaskoczyło mnie to, że ceny są korzystniejsze niż w Poznaniu.

Czyżby inflacja była w stolicy mniejsza?

Kwestia inflacji jest jednym z elementów, które wspominają moi klienci, gdy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc przy negocjacjach z zamawiającymi.

Jeśli zastanawiasz się jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych za chwilę pokażę Tobie istniejące rozwiązania.

Jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Waloryzacja umowy

Pierwszym i teoretycznie najprostszym sposobem jest skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie. Jeżeli takie są oczywiście są.

Niestety nie są one obowiązkowe w każdym przypadku. Jeśli nie widzisz ich w swojej umowie to nie znaczy, że jest z nią coś nie tak. Po prostu zamawiający uznał, że dobrowolne ich wprowadzenie nie jest przydatne lub celowe.

Czytaj dalej >>>

W lutym wystąpiłem jako prelegent na konferencji dotyczącej zamówień sektorowych. Poniżej pamiątkowa fotografia.

W ramach mojego wystąpienia omówiłem między innymi temat problemów ze środkami komunikacji elektronicznej z jakimi spotykają się wykonawcy.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z poruszonych przeze mnie kwestii. Dokładnie będzie on dotyczył korzystania z poczty e-mail w trakcie postępowania.

Problemy praktyczne ze środkami komunikacji elektronicznej

Zamawiający określa środki komunikacji elektronicznej

Kiedy weryfikujesz SWZ jednym z pierwszych elementów na jaki zwracasz uwagę to sposób w jaki powinieneś komunikować się z zamawiającym. Zamawiający powinien przede wszystkim wskazać:

  • za pomocą jakiej platformy zakupowej będzie prowadził postępowanie;
  • wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne.

Czytaj dalej >>>

Ostatnie miesiące nie są zbyt łaskawe dla przedsiębiorców – inflacja, Polski Ład, obostrzenia związane z Covid. Jeżeli jesteś wykonawcą biorącym udział w zamówieniach publicznych Twoją dodatkową bolączką jest wzrost cen materiałów i surowców.

Celowo nie wskazuje tutaj tylko na branżę budowlaną. Z kwestiami takimi zwracają się do mnie różni wykonawcy. Są wśród nich również firmy z branży medycznej. Wydawać by się mogło, że w obecnym czasie powinny mieć się one bardzo dobrze. A jednak…

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Klauzule waloryzacyjne w zamówieniach publicznych

Bohaterami dzisiejszego wpisu są klauzule waloryzacyjne. W PZP przewidziane jako obligatoryjne dla umów o roboty budowlane lub usług, które mają być realizowane dłużej niż 12 miesięcy.

Magiczne 12 miesięcy.

Wielokrotnie widziałem karkołomne tłumaczenia zamawiających, dlaczego umowa musi być zrealizowana w 365 dni i ani jednego dnia dłużej. Wszystko, aby tylko uniknąć konieczności stosowania klauzul waloryzacyjnych.

Czytaj dalej >>>

Dzisiejszym wpisem chcę podzielić się z Tobą tym, co usłyszałem podczas debaty przeprowadzonej przez Lewiatan. Jej temat był następujący:

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z przetargów publicznych.

Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych tj. wykonawców (Artur Łuczak), zamawiających (Małgorzata Śledziewska), Prokuratorii Generalnej (Prezes Mariusz Haładyj), UZP (Prezes Hubert Nowak) oraz rządowej (Przemysław Grosfeld).

Debata miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie jak przesłanka wykluczenia z postępowania z powodu nienależytego wykonania innej umowy wygląda w praktyce z różnych punktów widzenia.

Co zaznaczyć w JEDZ

Od Twojej odpowiedzi w JEDZ zależy, co się może zdarzyć dalej

W pierwszej części przedstawicielka zamawiającego zwróciła uwagę na to, że w jej ocenie przepis ten jest wykorzystywany przez wykonawców w celu wyeliminowania konkurencji. W rezultacie prowadzi to do wydłużenia czasu postępowania. Według niej to właśnie ten element stanowi największy problem w stosowaniu tej przesłanki.

Przedstawiciel wykonawcy zwrócił uwagę na to, że w obecnym wzorze JEDZ w pytaniu dotyczącym art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP nie ma mowy o winie wykonawcy. W związku z tym prowadzi to do sytuacji, w której konieczne jest zaznaczenie odpowiedzi TAK.

Czytaj dalej >>>