Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Piątek 13 u części osób budzi większe lub mniejsze emocje.

W tym roku emocje zapewnił nam Prezes GUS. Wydał on bowiem komunikat w sprawie tzw. wskaźnika inflacji.

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. dostępny jest tutaj.

Inflacja 2022 a zmiana wynagrodzenia

Oficjalnie zatem inflacja wyniosła 14,4%

Dlaczego o tym piszę?

W ostatnim artykule (https://jakwygracprzetarg.pl/zmiana-wynagrodzenia-w-zamowieniach-publicznych-nowe-zasady/) wskazywałem na nowe możliwości jakie w zakresie występowania o zmiany wynagrodzenia mają wykonawcy.

Przywołany przeze mnie wskaźnik może być stosowany jako wartość o jaką wynagrodzenie ulegnie zmianie.

Czytaj dalej >>>

Długi weekend listopadowy poza chwilami wypoczynku, biegami z okazji Święta Niepodległości i innymi uroczystościami upamiętniającymi to wydarzeni przyniósł jeszcze jedną rzecz.

Rzeczą tą jest zmiana w ustawie Prawie zamówień publicznych, która weszła w życie 10 listopada 2022 r.

Dlaczego jest ona na ważna? Dzięki niej niemalże każdy wykonawca ma możliwość wystąpienia o zmianę (czyli podwyższenie) swojego wynagrodzenia.

W dalszej części wpisu przedstawię Ci jak możesz wystąpić do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia i na jakich zasadach może to nastąpić.

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Zmiana wynagrodzenia w umowie zawartej na czas krótszy niż 12 miesięcy

Dotychczas było tak, że w umowach na roboty budowlane i usługi zamawiający musiał przewidywać klauzule waloryzacyjne.

Dzięki nim teoretycznie mogłeś liczyć na zwiększenie wynagrodzenia. Praktycznie jednak klauzule te były tak formułowane, że uzyskanie zwiększenia wynagrodzenia było bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Czytaj dalej >>>

W ostatnim czasie mam wrażenie, że mój blog powinien zmienić nazwę na rozwiązanie umowy PZP 😉

Coraz częściej otrzymuję pytania w jaki sposób wykonawca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest to niestety wynikiem bardzo trudnej sytuacji rynkowej oraz dużej niechęci zamawiających do wprowadzania zmian w umowach. Zmian, które mają na celu urealnianie stawek wynagrodzenia należnych wykonawcom.

Wypowiedzenie umowy

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię czy, kiedy i na jakiej podstawie możliwe jest wypowiedzenie umowy o zamówienia publiczne przez wykonawcę.

Wśród zamawiających pokutuje bowiem przeświadczenie, że umowy takie są nierozwiązywalne. Postawa taka, choć z ich punktu widzenia jest zrozumiała, to jest błędna.

Czytaj dalej >>>

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – można powiedzieć, że formalnie jest. Jednak nikt jej nie chce, a zamawiający nie wiedzą co z nią zrobić.

Dziś przedstawię Ci historię jednego postępowania, w którym mój klient został wykluczony z powodu elektromobilności.

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – wymagania

Postępowanie, o którym piszę dotyczyło robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych. Wśród wymogów jakie zamawiający postawił wykonawcom nie było żadnych, które związane były bezpośrednio z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jedynym miejscem, w którym zamawiający wspomniał o elektromobilności był projekt umowy, w którym jedno z postanowień brzmiało tak:

Czytaj dalej >>>

W ostatni piątek byłem na konferencji web.lex w Warszawie. Było to spotkanie wspaniałych prawników, którzy dzielą się swoją wiedzą poprzez blogi prawnicze. Przy okazji miałem możliwość odświeżenia mapy kulinarnej stolicy i zaskoczyło mnie to, że ceny są korzystniejsze niż w Poznaniu.

Czyżby inflacja była w stolicy mniejsza?

Kwestia inflacji jest jednym z elementów, które wspominają moi klienci, gdy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc przy negocjacjach z zamawiającymi.

Jeśli zastanawiasz się jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych za chwilę pokażę Tobie istniejące rozwiązania.

Jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Waloryzacja umowy

Pierwszym i teoretycznie najprostszym sposobem jest skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie. Jeżeli takie są oczywiście są.

Niestety nie są one obowiązkowe w każdym przypadku. Jeśli nie widzisz ich w swojej umowie to nie znaczy, że jest z nią coś nie tak. Po prostu zamawiający uznał, że dobrowolne ich wprowadzenie nie jest przydatne lub celowe.

Czytaj dalej >>>