Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Bartosz Majda23 października 2023Komentarze (0)

Prawidłowe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może zawarzyć na tym, czy złożona przez Ciebie oferta utrzyma się w przetargu (tj. nie zostanie odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny). Tym samym będzie to miało  wpływ na to czy Twoja zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Jak sporządzić wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Sposobów wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest kilka. Wynika to z stanowiska KIO, które nie jest jednolite, a ponadto mocno ewoluowało w czasie.

Wskazuję, że najpopularniejsze są następujące:

Czytaj dalej >>>

Kiedy składać odwołanie do KIO?

Zawsze. A jak nie zawsze to jak najczęściej.

Może tak postawiona odpowiedź wyda Ci się podejrzana lub całkowicie pozbawiona sensu. Wynika ona jednak z doświadczeń zarówno moich i jak i znajomych prawników, którzy zajmują się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

Moja rekomendacja dotycząca częstego składania odwołań do KIO wynika przede wszystkim z tego, że KIO w swoich orzeczeniach jest nieprzewidywalna.

Bardzo często zdarza się, że sytuacje, które wydają się pewne, KIO potrafi tak zinterpretować, że nie sposób takiej interpretacji się spodziewać.

Odwołanie do KIO – czy warto składać

Referencje ważniejsze niż dokumentacja projektowa?

Przykładem takiego nieprzewidywalnego orzekania KIO jest sprawa, którą miałem w okresie wakacji. Razem z klientem znaleźliśmy dokumentację projektową z realizacji robót remontowych na dachach.

Wynikało z niej, że powierzchnia dachów przedstawionych jako roboty referencyjne przez konkurentów była znacznie mniejsza niż 2000 m2. Jest to o tyle istotne, że w celu wykazania wiedzy i doświadczenia wykonawcy musieli wykazać się kilkoma takimi realizacjami.

Czytaj dalej >>>

Piątek 13 u części osób budzi większe lub mniejsze emocje.

W tym roku emocje zapewnił nam Prezes GUS. Wydał on bowiem komunikat w sprawie tzw. wskaźnika inflacji.

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. dostępny jest tutaj.

Inflacja 2022 a zmiana wynagrodzenia

Oficjalnie zatem inflacja wyniosła 14,4%

Dlaczego o tym piszę?

W ostatnim artykule (https://jakwygracprzetarg.pl/zmiana-wynagrodzenia-w-zamowieniach-publicznych-nowe-zasady/) wskazywałem na nowe możliwości jakie w zakresie występowania o zmiany wynagrodzenia mają wykonawcy.

Przywołany przeze mnie wskaźnik może być stosowany jako wartość o jaką wynagrodzenie ulegnie zmianie.

Czytaj dalej >>>

Długi weekend listopadowy poza chwilami wypoczynku, biegami z okazji Święta Niepodległości i innymi uroczystościami upamiętniającymi to wydarzeni przyniósł jeszcze jedną rzecz.

Rzeczą tą jest zmiana w ustawie Prawie zamówień publicznych, która weszła w życie 10 listopada 2022 r.

Dlaczego jest ona na ważna? Dzięki niej niemalże każdy wykonawca ma możliwość wystąpienia o zmianę (czyli podwyższenie) swojego wynagrodzenia.

W dalszej części wpisu przedstawię Ci jak możesz wystąpić do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia i na jakich zasadach może to nastąpić.

Zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Zmiana wynagrodzenia w umowie zawartej na czas krótszy niż 12 miesięcy

Dotychczas było tak, że w umowach na roboty budowlane i usługi zamawiający musiał przewidywać klauzule waloryzacyjne.

Dzięki nim teoretycznie mogłeś liczyć na zwiększenie wynagrodzenia. Praktycznie jednak klauzule te były tak formułowane, że uzyskanie zwiększenia wynagrodzenia było bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Czytaj dalej >>>

W ostatnim czasie mam wrażenie, że mój blog powinien zmienić nazwę na rozwiązanie umowy PZP 😉

Coraz częściej otrzymuję pytania w jaki sposób wykonawca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest to niestety wynikiem bardzo trudnej sytuacji rynkowej oraz dużej niechęci zamawiających do wprowadzania zmian w umowach. Zmian, które mają na celu urealnianie stawek wynagrodzenia należnych wykonawcom.

Wypowiedzenie umowy

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię czy, kiedy i na jakiej podstawie możliwe jest wypowiedzenie umowy o zamówienia publiczne przez wykonawcę.

Wśród zamawiających pokutuje bowiem przeświadczenie, że umowy takie są nierozwiązywalne. Postawa taka, choć z ich punktu widzenia jest zrozumiała, to jest błędna.

Czytaj dalej >>>