Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – można powiedzieć, że formalnie jest. Jednak nikt jej nie chce, a zamawiający nie wiedzą co z nią zrobić.

Dziś przedstawię Ci historię jednego postępowania, w którym mój klient został wykluczony z powodu elektromobilności.

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – wymagania

Postępowanie, o którym piszę dotyczyło robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych. Wśród wymogów jakie zamawiający postawił wykonawcom nie było żadnych, które związane były bezpośrednio z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jedynym miejscem, w którym zamawiający wspomniał o elektromobilności był projekt umowy, w którym jedno z postanowień brzmiało tak:

Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 roku udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 110) z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.

W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w zdaniu powyżej i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia Umowy zgodnie z przepisem art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.

Ustawa o elektromobilności jako podstawa odrzucenia oferty wykonawcy

W toku postępowania mój klient został wezwany do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Złożył je w przewidzianym terminie. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu otrzymał zawiadomienie o odrzuceniu jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu jeden z elementów uzasadnienia decycji zamawiającego brzmiał tak:

Ponadto Wykonawca w wyjaśnieniach nie uwzględnił kosztów sprzętu związanych z wejściem w życie od dnia 01.01.2022 r. wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych zgodnie z którą §3 ust. 1 jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1,podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy\wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Odwołanie do KIO z powodu elektromobilności

Po konsultacji z klientem złożyłem odwołanie do KIO.

Klient deklarował możliwość spełnienia wymogów wynikających z tejże ustawy po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

W odwołaniu wskazałem m. in. że zamawiający w postępowaniu nie postawił jakichkolwiek wymogów w zakresie posiadania lub dysponowania pojazdami o parametrach przewidzianych w ustawie o elektromobilności.

W związku z tym kwestia obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności nie mogła stanowić podstawy do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Przed rozpoznaniem sprawy w KIO zamawiający uznał odwołanie i wybrał ofertę klienta jako najkorzystniejszą.

Jak widzisz elektromobilność może być wykorzystywana przez zamawiających jako podstawa do odrzucenia Twojej oferty.

Jest to również dobra podstawa o ograniczania konkurencji. Daje możliwość przygotowywania postępowania w taki sposób, aby większe szanse na wygraną miał konkretny podmiot.

W związku z tym warto, abyś zawsze kwestię elektromobilności dokładnie zweryfikował. Może okazać się, że zamawiający wcale nie może odrzucić Twojej oferty na podstawach z nią związanych.

Bartosz Majda
adwokat

***

W jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

Dotychczas kwestia zwrotu wadium była uregulowana w sposób mało precyzyjny. Zamawiający zobowiązani byli (i jeszcze do końca 2020 r. są) do zwrotu wadium niezwłoczniepo tym jak dokonali wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnili postępowanie.

Natomiast wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymywał zwrot wadium po tym jak podpisał umowę i wniósł zabezpieczenie jej wykonania… [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także:

Termin na odwołanie do KIO

Roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych a ryczałt

Jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych?

W ostatni piątek byłem na konferencji web.lex w Warszawie. Było to spotkanie wspaniałych prawników, którzy dzielą się swoją wiedzą poprzez blogi prawnicze. Przy okazji miałem możliwość odświeżenia mapy kulinarnej stolicy i zaskoczyło mnie to, że ceny są korzystniejsze niż w Poznaniu.

Czyżby inflacja była w stolicy mniejsza?

Kwestia inflacji jest jednym z elementów, które wspominają moi klienci, gdy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc przy negocjacjach z zamawiającymi.

Jeśli zastanawiasz się jak uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych za chwilę pokażę Tobie istniejące rozwiązania.

Waloryzacja umowy

Pierwszym i teoretycznie najprostszym sposobem jest skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie. Jeżeli takie są oczywiście są.

Niestety nie są one obowiązkowe w każdym przypadku. Jeśli nie widzisz ich w swojej umowie to nie znaczy, że jest z nią coś nie tak. Po prostu zamawiający uznał, że dobrowolne ich wprowadzenie nie jest przydatne lub celowe.

Nawet jeśli znalazłeś klauzule waloryzacyjne w swojej umowie może okazać się, że próba uzyskania czegokolwiek z ich wykorzystaniem to droga przez mękę.

Jest to możliwe i to pomimo tego, że teoretycznie powinny działać automatycznie. Niestety często tak nie jest.

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie potencjalny klient z zapytaniem czy przygotuję pismo dotyczące zwiększenia jego wynagrodzenia. Wstępnie się zgodziłem. Okazało się, że w umowie jest klauzula waloryzacyjna. Była jednak tak skonstruowana, że skorzystanie z niej wymagało szczegółowych danych kosztorysowych, których ja nie posiadałem. Klient również. Z tego powodu skorzystanie z klauzuli okazało się w praktyce niemożliwe.

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Drugim sposobem jest złożenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia. Tak po prostu. Pozwalają na to przepisy PZP dotyczące zmiany umów.

Jest to podstawa niezależna od klauzul waloryzacyjnych.

W ubiegłym miesiącu zwrócił się do mnie klient z prośbą o pomoc przy podwyższeniu swojego wynagrodzenia. Sprawa dotyczyła usług przewozowych. Kluczowym czynnikiem cenotwórczym był w tym przypadku zakup paliwa. Koszty z tym związane wzrosły o około 35 %. Na pierwszy wniosek klienta o podwyższenie wynagrodzenia zamawiający odpowiedział:

Nie mogę. W umowie nie mam klauzul waloryzacyjnych. Nie da się. Jeśli przedstawi Pan podstawy prawne do zmiany umowy to się zastanowimy.

Po rozmowie z klientem sporządziliśmy wniosek o podwyższenie wynagrodzenia. Wskazaliśmy w nim podstawy do działania. Po wymianie pism zamawiający uznał naszą argumentację i podniósł wysokość wynagrodzenia.

Co ważne – aneks zmieniający dał klientowi możliwość rozliczenia już wykonanych usług po nowych, wyższych stawkach.

Zwiększenie wynagrodzenia przez Sąd

Niestety nie zawsze zamawiający podchodzą do wykonawców racjonalnie i po partnersku.

Jeżeli jesteś w takiej sytuacji to pamiętaj, żeby zakomunikować zamawiającemu, że nie godzisz się na taką sytuację. Wskaż mu również, że będziesz dochodzić zwiększenia wynagrodzenia.

Dlaczego?

Jeżeli będziesz realizował umowę bez zakomunikowania, że do niej dokładasz i nie godzisz się na to, szanse na dochodzenie swoich roszczeń w Sądzie znacząco spadną. Sąd może bowiem uznać, że godziłeś się na to. Co gorsza, może wręcz uznać, że nie dałeś zamawiającemu szansy za dobrowolne zapłacenie większej kwoty.

Bartosz Majda
adwokat

***

Termin na odwołanie do KIO

Wielkimi krokami zbliża się majówka. Zwykle jest to okres obfitujący w spotkania przy grillu w gronie przyjaciół lub wyjazdy rodzinne. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wyjechać będzie nieco trudniej z powodu ograniczeń covidowych.

Jedna rzecz na pewno nie uległa i ulegnie jednak zmianie. Rzeczą tą są terminy na wniesienie odwołania do KIO… [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także te artykuły:

Jak wnieść odwołanie do KIO

Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?

W jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

W lutym wystąpiłem jako prelegent na konferencji dotyczącej zamówień sektorowych. Poniżej pamiątkowa fotografia.

Problemy praktyczne ze środkami komunikacji elektronicznej

W ramach mojego wystąpienia omówiłem między innymi temat problemów ze środkami komunikacji elektronicznej z jakimi spotykają się wykonawcy.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z poruszonych przeze mnie kwestii. Dokładnie będzie on dotyczył korzystania z poczty e-mail w trakcie postępowania.

Zamawiający określa środki komunikacji elektronicznej

Kiedy weryfikujesz SWZ jednym z pierwszych elementów na jaki zwracasz uwagę to sposób w jaki powinieneś komunikować się z zamawiającym. Zamawiający powinien przede wszystkim wskazać:

 • za pomocą jakiej platformy zakupowej będzie prowadził postępowanie;
 • wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne.

Teoretycznie wszystko jest jasne, klarowne i nie powinno budzić wątpliwości. Jednak jest jeden obligatoryjny element SWZ, który całą kwestię komunikacji komplikuje. Jest to obowiązki adres e-mail, który zamawiający powinien wskazać w SWZ. Ustawodawca nie wyjaśnił jednak nigdzie PO CO? I tutaj zaczynają się problemy…

Czy wykonawca może pisać do zamawiającego e-maile?

Teoretycznie i praktycznie nie ma żadnych przeciwskazań, abyś pisał do zamawiającego e-maile. Jeżeli zamawiający na nie odpowie to wspaniale.

Problem może się pojawić jednak wtedy, gdy odpowiedzi nie uzyskasz. Problematyczne będzie również złożenie oferty e-mailem – zapewne wtedy Twoja oferta zostanie odrzucona. Nie dotrze one bowiem do zamawiającego w sposób przez niego wymagany.

Określenie sposobu komunikacji – przykład

Wydawać by się mogło, że reżimy związane z korzystaniem z poczty e-mail w trakcie postępowania powinny być takie same dla obu stron, czyli zmawiających jak i wykonawców.

Rzeczywistość jednak jest inna.

Po raz kolejny pokazuje, że równość stron postępowania o udzielenie zamówień publicznych nadal pozostaje w fazie życzeń.

Poniżej pokażę Tobie przykłady określenia sposobu komunikacji jakiego dokonał zamawiający. Jest to przykład dość typowy.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platforma zakupowa

 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platforma zakupowa i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platforma zakupowa poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Po nich pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platforma zakupowa. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

 5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platforma zakupowa do konkretnego Wykonawcy.

 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

 7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Jak widzisz zamawiający w bardzo dokładny sposób jak powinna wyglądać komunikacja. Zastanawiasz się, gdzie leży problem?

Problem pojawia się w sposobie postępowania zamawiającego o czym poniżej.

Czy zamawiający może wysłać do wykonawcy e-mail?

W postępowaniu, którego uczestnikiem był mój Klient zamawiający przesłał wykonawcy oraz opublikował w platformie zakupowej Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej datowaną na dzień X.

W informacji tej wykonawca został całkowicie pomięty – tak, jak gdyby nigdy nie złożył oferty. Nie było tam informacji o tym, że oferta wykonawcy została odrzucona.

W odpowiedzi na odwołanie zamawiający wskazał, że informację o odrzuceniu oferty przesłał na adres e-mail wykonawcy.

Co ważne – nie był to e-mail wykonawcy, którego użył do założenia konta na platformie zakupowej. Tym samym nie był to adres e-mail, z którego wykonawca korzystał do udziału w postępowaniu. Był to adres e-mail wpisany na broszurze ofertowej jaką wraz z ofertą złożył wykonawca.

Wykonawca tego e-maila, który zawierał informację o podstawach odrzucenia jego oferty nigdy nie odebrał.

W swoim rozstrzygnięciu ku naszemu zdziwieniu KIO orzekła, że zamawiający mógł skorzystać z takiej formy komunikacji. Tym samym KIO uznała, że możliwa była komunikacja poprzez e-mail z pominięciem platformy zakupowej. Uzasadniła to tym, że wykonawca wskazał w ofercie swój adres e-mail.

Izba odniosła się również do złożonego przez nas dowodu w postaci zestawienia wiadomości jakie były do skierowane do wykonawcy za pomocą platformy zakupowej. KIO uznała, że ze skrzynki odbiorczej odwołującego mogły zostać usunięte określone wiadomości. Tym samym nasz dowód ma wątpliwą moc dowodową z uwagi na jego kompletność.

W jaki sposób komunikować się z zamawiającymi?

Ze sprawy, którą opisałem płyną dwa wnioski:

 • Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Twojej oferty znajduje się adres e-mail to upewnij się, że jest on aktywny i masz do niego dostęp. Może się okazać, że zamawiający zechce coś na niego przesłać i lepiej, abyś o tym wiedział.
 • Cała komunikacja powinna odbywać się za pomocą wybranej platformy zakupowej. Możesz korzystać z poczty e-mail, ale tylko pomocniczo.

***

Jak podpisać ofertę składaną w zamówieniach publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych w końcu dogoniła wszystkich zamawiających jak i wykonawców. Jeśli dotychczas składałeś oferty głównie w przetargach poniżej progów unijnych to nowa rzeczywistość może być dla Ciebie mało komfortowa.

Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają mi wykonawcy jest to, w jaki sposób mają podpisać ofertę. Nie mają na myśli samego podpisu. Pytają również o ilość podpisów oraz miejsce ich umiejscowienia na ofercie lub oświadczeniach. Jest to w pełni zrozumiałe, gdy przypomni się konstrukcje dotychczasowych oświadczeń…. [Czytaj dalej…]

Ostatnie miesiące nie są zbyt łaskawe dla przedsiębiorców – inflacja, Polski Ład, obostrzenia związane z Covid. Jeżeli jesteś wykonawcą biorącym udział w zamówieniach publicznych Twoją dodatkową bolączką jest wzrost cen materiałów i surowców.

Celowo nie wskazuje tutaj tylko na branżę budowlaną. Z kwestiami takimi zwracają się do mnie różni wykonawcy. Są wśród nich również firmy z branży medycznej. Wydawać by się mogło, że w obecnym czasie powinny mieć się one bardzo dobrze. A jednak…

Klauzule waloryzacyjne w zamówieniach publicznych

Bohaterami dzisiejszego wpisu są klauzule waloryzacyjne. W PZP przewidziane jako obligatoryjne dla umów o roboty budowlane lub usług, które mają być realizowane dłużej niż 12 miesięcy.

Magiczne 12 miesięcy.

Wielokrotnie widziałem karkołomne tłumaczenia zamawiających, dlaczego umowa musi być zrealizowana w 365 dni i ani jednego dnia dłużej. Wszystko, aby tylko uniknąć konieczności stosowania klauzul waloryzacyjnych.

Nawet jeżeli zamawiający dopuści do sytuacji, w której będzie musiał zastosować klauzule waloryzacyjne to i tak nie oznacza to stosowania ich zgodnie z ich założeniem. Założeniem prostym – rozkładać obciążenia związane z realizacją umowy pomiędzy obydwie jej strony.

Co zrobić, gdy nie ma klauzuli waloryzacyjnej lub jest ona oszczędna w treści?

Niezależnie od tego czy zamawiający był zobowiązany do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych czy nie, może się zdarzyć, że:

 • nie będzie ich w umowie,
 • ich treść będzie bezwartościowa.

Klauzula waloryzacyjna powinna być tak sporządzona, aby można ją zastosować w automatyczny sposób. Automatyzm w stosowaniu powinien prowadzić do tego, że przy spełnieniu przez wykonawcę wymagań wynikających z klauzuli zamawiający powinien w zasadzie tylko kliknąć „wyślij przelew”.

Niestety przez to, że klauzule te są niechciane przez zamawiających to są formułowane w sposób ogólnikowy. Przez to niejednokrotnie ich walor praktyczny poza zajmowaniem miejsca w umowie jest żaden.

Jeżeli czytając klauzulę waloryzacyjną nie wiesz co masz zrobić, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie, to pewnie jest to przykład takiej niechcianej klauzuli. Na szczęście masz wtedy możliwość powołania się nie na tę wadliwą klauzulę, ale na uprawnienia wynikające z ogólnych przepisów.

Czy można zmienić wynagrodzenie wykonawcy w zamówieniach publicznych?

Tak jak wspomniałem możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy powinna wynikać z klauzul waloryzacyjnych lub postanowień umowy przewidujących możliwość wprowadzania zmian do umowy.

Jeżeli jednak takiej możliwości zamawiający nie przewidzi wprost to nie stoi to na przeszkodzie, abyś wystąpił z takim wnioskiem. Będziesz musiał go poprzeć dokumentację wykazującą zmianę kosztów realizacji umowy.

Co do szczegółów wymaganych dokumentów pamiętaj, że wszystko będzie zależało od:

 • tego w jaki sposób określone zostało Twoje wynagrodzenie,
 • a także jak określony był przedmiot zamówienia.

Ważne, abyś był w stanie pokazać rzeczywisty wpływ przywoływanych przez Ciebie argumentów na realizowaną umowę.

W ostatnim wpisie wskazywałem na potencjał drzemiący w ugodach jakie mogą zawierać zamawiający (wpis Co zaznaczyć w JEDZ (…)). Mam nadzieję, że przesłanie wynikające z wypowiedzi Prezesa Prokuratorii Generalnej zachęci zamawiających do zmiany wynagrodzeń w taki sposób tj. bez udziału sądów.

Co się dzieje, gdy zamawiający musi a nie chce stosować klauzule w umowach?

Na marginesie podzielę się z Tobą moim ulubionym przykładem „klauzuli” zastosowanej za karę przez zamawiającego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, a odpowiedniemu obniżeniu ulegnie wynagrodzenie netto wykonawcy.

Była to nie klauzula waloryzacyjna wynikając z art. 439 PZP, lecz element przesłanki pozwalającej na wprowadzanie zmian do umowy. Zamawiający na pewno starał się zabezpieczyć swój interes.

Moim zdaniem przy próbie zastosowania tego postanowienia w praktyce mogłoby się jednak okazać ono nieważne…

Akty prawne: Prawo Zamówień Publicznych – ustawa

Słowa kluczowe: waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych, KIO, klauzula waloryzacyjna, art. 439 PZP, zamawiający, wynagrodzenie wykonawcy

Czytaj też na stronach rządowych: Klauzula waloryzacyjna w ustawie PZP

***

Termin na odwołanie do KIO

Wielkimi krokami zbliża się majówka. Zwykle jest to okres obfitujący w spotkania przy grillu w gronie przyjaciół lub wyjazdy rodzinne. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wyjechać będzie nieco trudniej z powodu ograniczeń covidowych.

Jedna rzecz na pewno nie uległa i ulegnie jednak zmianie. Rzeczą tą są terminy na wniesienie odwołania do KIO… [Czytaj dalej…]

Dzisiejszym wpisem chcę podzielić się z Tobą tym, co usłyszałem podczas debaty przeprowadzonej przez Lewiatan. Jej temat był następujący:

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z przetargów publicznych.

Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych tj. wykonawców (Artur Łuczak), zamawiających (Małgorzata Śledziewska), Prokuratorii Generalnej (Prezes Mariusz Haładyj), UZP (Prezes Hubert Nowak) oraz rządowej (Przemysław Grosfeld).

Debata miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie jak przesłanka wykluczenia z postępowania z powodu nienależytego wykonania innej umowy wygląda w praktyce z różnych punktów widzenia.

Od Twojej odpowiedzi w JEDZ zależy, co się może zdarzyć dalej

W pierwszej części przedstawicielka zamawiającego zwróciła uwagę na to, że w jej ocenie przepis ten jest wykorzystywany przez wykonawców w celu wyeliminowania konkurencji. W rezultacie prowadzi to do wydłużenia czasu postępowania. Według niej to właśnie ten element stanowi największy problem w stosowaniu tej przesłanki.

Przedstawiciel wykonawcy zwrócił uwagę na to, że w obecnym wzorze JEDZ w pytaniu dotyczącym art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP nie ma mowy o winie wykonawcy. W związku z tym prowadzi to do sytuacji, w której konieczne jest zaznaczenie odpowiedzi TAK.

Może to prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania mimo braku jego winy. Podał dwa przykłady takich sytuacji:

 • dojdzie do rozwiązania umowy i będzie to sprawa sporna do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego;
 • dojdzie do odstąpienia od umowy z powodu zmiany interesu publicznego.

Czy zawarcie ugody z zamawiającym może stanowić podstawę do wykluczenia z postępowania?

Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej poruszył ciekawą kwestię ugody zawartej pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym. Według niego ani KIO, ani inni zamawiający nie mają podstawy do badania tego czy ugoda taka spełnia przesłankę odszkodowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.

Co ważne – taka sytuacja ma miejsce, gdy z treści ugody wprost nie wynika, że wykonawca ponosi winę. Zawarcie takiej ugody nie powinno stanowić przesłanki do zaznaczenia w JEDZ odpowiedzi TAK.

Prezes UZP poparł tezę, że kwestia ugód nie powinna być roztrząsana w późniejszych postępowaniach, gdyż takie jest właśnie założenie ugody. Dobrą praktyką rynkową powinno być zatrzymanie się na tym, że ugoda została zawarta i w tym momencie jej wątek powinien zostać zakończony.

Z tym stanowiskiem nie zgodzili się prowadzący, którzy zwrócili uwagę na orzecznictwo KIO i SO, z których wynika stanowisko przeciwne.

W zakresie ugód przedstawiciel wykonawców zwrócił uwagę na to, że w swojej praktyce nie spotkał się z taką ugodą. Przy okazji wspomnę, że ja też nie miałem takiego szczęścia, aby zamawiający był skłonny zawrzeć ugodę.

Z kolei Prezes Prokuratorii wskazał, że średnioroczna ilość zawieranych ugód przez Prokuratorię to 200.

Rok 2023 rokiem na zweryfikowanie tego, jak nowa ustawa PZP działa w praktyce

Prezes UZP na zakończenie poinformował, że w roku 2023 planowane jest dokonanie globalnej oceny nowej PZP. Będzie miała ona celu zweryfikowanie tego co działa, a co nie działa. Ocenione zostaną również przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.

Konkluzja debaty była taka, że rozwiązaniem pojawiających się problemów powinna być raczej praktyka i ujenolicenie orzecznictwa KIO, a nie zmiany w samych przepisach. Przedstawiciel wykonawców wskazał, że oczekiwałby, aby w tym zakresie pojawiły się konkretne postanowienia w instrukcji wypełniania JEDZ.

Wybór odpowiedzi w JEDZ nie jest oczywisty

Z mojej strony dodam, że wskazana przesłanka jest bardzo problematyczna w praktyce. Niejednorodnie musimy z klientami decydować co jest mniejszym złem.

Czy zaznaczenie w JEDZ odpowiedzi TAK i przeprowadzenie ewentualnej procedury samooczyszczenia (self-cleaning, o którym pisałem tutaj). Czy też zaznaczenie odpowiedzi NIE.

Przyda Ci się: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Prawo Zamówień Publicznych – ustawa

Słowa kluczowe: JEDZ, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wzór JEDZ, jak wygrać przetarg, zamawiający, KIO

***

Jak wnieść odwołanie do KIO?

Dzisiaj przedstawię Ci kilka praktycznych aspektów związanych z wnoszeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak zatem wnieść odwołanie do KIO?

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne składanie odwołania do KIO, będziesz miał pewność, że Twoje odwołanie nie zostanie zwrócone z przyczyn formalnych. Jak wnieść odwołanie do KIO? … [Czytaj dalej…]