Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

Jak przekazać odwołanie zamawiającemu?

Bartosz Majda01 września 2021Komentarze (0)

Po wakacyjnej przerwie poruszę temat, który może wydawać się być mało istotnym. W praktyce może spowodować szybsze bicie serca u wykonawcy lub jego pełnomocnika. Tematem tym jest sposób w jaki odwołujący powinien przekazać odwołanie (lub jego kopię) zamawiającemu.

Jak przekazać odwołanie zamawiającemu

Czy można przekazać odwołanie e-mailem?

Teoretycznie odpowiedź jaka powinna paść to – oczywiście, że tak.  Jednak jest to kwestia bardziej złożona. Dlaczego?

Przede wszystkim, obecnie w dobie powszechnej już elektronizacji zamówień zamawiający korzystają do prowadzenia postępowań z różnorakich platform zakupowych.

W związku z tym zamawiający wskazują w SWZ jako formę komunikacji wybrane przez siebie platformy zakupowe. Te z kolei są samodzielnym środowiskiem (medium) do komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Zamawiający, gdy korzystają z platform zakupowych coraz rzadziej decydują się na wskazywanie swoich adresów e-mail jako alternatywnych form komunikacji. Skoro zamawiający nie przewidują komunikacji mailowej, to znaczy, że powinni brać pod uwagę wiadomości otrzymanych w taki sposób.

Wynika to z tego, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sposób komunikacji jest ściśle określony przez zamawiającego.

Jakie znaczenie ma forma przekazania odwołania zamawiającemu?

Z punktu widzenia prawidłowości wniesienia odwołania do KIO ma to istotne znaczenie. Jednym z warunków formalnych jest bowiem przekazanie zamawiającemu odwołania (lub jego kopii) przed upływem terminu na wniesienie odwołania.

Jeżeli zatem, jako odwołujący, nie przekażesz odwołania (lub jego kopii) za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego platformy zakupowej, to musisz liczyć się z tym, że KIO odrzuci Twoje odwołanie.

Z czego wynika konieczność przekazania odwołania za pomocą platformy zakupowej?

W mojej ocenie zaprezentowane przeze mnie stanowisko znajduje pełne poparcie w obecnym brzmieniu PZP oraz rozporządzeniach do niego.

Zamawiający bowiem jako gospodarz postępowania określa sposób komunikacji pomiędzy nim a wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Jeżeli zamawiający nie przewidzi jako formy komunikacji drogi e-mail, to wszelkie próby doręczeń tą drogą powinny zostać uznane za nieskuteczne.

A może można jednak wysłać zamawiającemu odwołanie mailem?

KIO rozważała kwestię wysyłki odwołań e-mailem przy okazji składania odwołań w ten sposób. Sytuacje takie zdarzył się najczęściej w czasie błędnego działania epuap, który uniemożliwiał wniesienie odwołania w sposób przewidziany przepisami.

Jak przekazać odwołanie zamawiającemu?

KIO nie zajęła jednolitego stanowiska odnośnie dopuszczalności takiego działania. Istnieją bowiem takie od skrajnego „nigdy nie jest dopuszczalne” do „jest dopuszczalne, gdy”.

Jedną z przesłanek pozwalających na wniesienie odwołania do KIO za pomocą maila było wykazanie błędnego działania epuap i to o charakterze generalnym, a nie tylko u jednego odwołującego.

Drugim argumentem mogącym świadczyć o tym, że można przesłać odwołanie (lub jego kopię) do zamawiającego mailem jest to, że w SWZ zamawiający wskazuje swój adres e-mail.

Jednakże z żadnego przepisu PZP nie wynika po co ten adres e-mail ma być wskazany… Stąd też moja wątpliwość co do tego, czy skorzystanie z takiego adresu będzie skuteczne.

Trzecią kwestią jest ewentualna trudność w korzystaniu z platformy zakupowej lub też brak możliwości wysyłania wiadomości przez użytkowników niezalogowanych.

W tym przypadku jednak z moich doświadczeń wynika, że wszystkie platformy zakupowe, z którymi miałem do czynienia umożliwiają wysyłanie wiadomości bez konieczności logowania.

Jak zatem widzisz możesz próbować przekonać KIO, że wysłanie odwołania do zamawiającego mailem jest skuteczne. Jednak moim zdaniem będziesz spał dużo spokojniej, jeśli klikniesz myszką kilka razy więcej i poza mailem skorzystasz też z platformy zakupowej zamawiającego.

Bartosz Majda
adwokat

Zdjęcie: Tatiana Syrikova

***

Czy zamawiający stoi ponad prawem? – zapowiedź

Nie pisałem przez dłuższy czas, gdyż niemalże zamieszkałem w KIO i sądach. Takie są skutki kumulacji Covida i nowelizacji PZP, która spowodowała nawarstwienie się postępowań.

Dzisiaj zwracam się do Ciebie z prośbą o odpowiedź na krótkie pytanie. Będzie mi pomocna przy przygotowywanym przeze mnie artykule.

Pytanie brzmi: [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Jak przekazać odwołanie zamawiającemu?”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: