Bartosz Majda

adwokat

Specjalizuję się w obsłudze prawnej wykonawców konkurujących o zamówienia publiczne. Pomagam im w potyczkach z zamawiającymi oraz reprezentuję ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuję umowy z podwykonawcami.
[Więcej >>>]

Chcesz wygrać przetarg? +48 691 597 219

wprowadzenie zamawiającego w błąd

Zmiana katalogu obowiązkowych podstaw wykluczenia W ramach nowej PZP ustawodawca zdecydował się na zmianę katalogu obowiązkowych podstaw wykluczenia z postępowania. Moim zdaniem, z punktu widzenia wykonawców, za najistotniejsze zmiany można uznać usunięcie z tego katalogu: wprowadzenia w błąd zamawiającego odnośnie spełniania warunków udziału w postępowaniu; wprowadzenia w błąd zamawiającego co do okoliczności, które mogą mieć […]